7. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v četrtek, 16. aprila 2015 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014) sklicujem 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek 16.4.2015 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta

 

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c.) poročila članov svetov zavodov,

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 6. redne seje.

 

 1. Pregled realizacije sklepov
 2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
 3. Poročilo o delu OŠ Miren

predlog sklepa

 1. Poročilo o delu Javnega zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka

predlog sklepa

program dela in finančni načrt za leto 2015

plan prihodkov in odhodkov za leto 2015

plan financiranja za leto 2015

 1. Poročilo o delu LUNG

predlog sklepa

 1. Poročilo o delu Javnega zavoda Goriške lekarne Nova Gorica

predlog sklepa

 1. Poročilo o delu Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

predlog sklepa

 1. Soglasje k »Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014« in soglasje k »Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015

poročilo revizorja

letno poročilo

mnenje o skladnosti sheme

poslovni in finančni načrt 2015

poročilo nadzornega odbora JSMGG

sklep NO letno poročilo 2014

sklep NO poslovni in finančni načrt 2015

predlog sklepa

 1. Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče –Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava

predlog sklepa

 

V skladu z zakonodajo objavljamo še Poslovno poročilo občine Miren-Kostanjevica za leto 2014, ki bo obravnavano na občinskem svetu po prejemu poročila Nadzornega odbora.

Skip to content