KONSTITUTIVNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v torek, 4. novembra 2014 ob 18. uri

Na podlagi 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014)

 

SKLICUJEM

Konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v torek 4.11.2014 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Dnevni red:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
  2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
  3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
  5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
  6. Slovesna prisega župana
  7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Navodilo:

Novoizvoljeni člani sveta in novoizvoljeni župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom.

Priloge:

Skip to content