Projekti

Projekti v teku:

Rekreacija na prostem v Občinah Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba

Vipava

Visfrim

Komunalna ureditev obrtne cone Bilje 2

 

Zaključeni projekti: