Čezmejne intermodalne kolesarske povezave – INTERBIKE

Glavni namen projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav.

Predvidene aktivnosti so: izdelava načrta glavne kolesarske trase z navezavami na lokalne poti in intermodalne povezave, ki bodo omogočile neprekinjeno potovanje od Ravenne do Kranjske Gore, priprava študije s predlom enotnega sistema označevanja poti, gradnja posameznih manjkajočih odsekov poti, vzpostavitev spremljajoče infrastrukture, priprava podatkovne baze in digitalne infrastrukture za geografski informacijski sistem, vzpostavitev spletne strani, priprava štirijezičnega kolesarskega vodnika z zemljevidom ter promocija projekta v javnosti.

Celotna vrednost projekta znaša 3.514.000 EUR. Potekal bo štiri leta (januar 2010-december 2013), izvajal pa se bo na območju dežel Emilia-Romagna, Veneto in Furlanija Julijska krajina na italijanski strani ter Obalno-kraške, Goriške in Gorenjske statistične regije na slovenski strani.

Občina Miren-Kostanjevica je v okviru projekta v maju 2012 izvedla rekonstrukcijo  kolesarke poti med Mirnom in Vrtojbo ter odcepa proti Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju v skupni dolžini 1.8 km. V prihodnjih mesecih bomo postavili ustrezne označevalne table na že obstoječih kolesarskih poteh po občini.

Skip to content