Krajina in čezmejne kolesarske poti – CroCTaL

Slovensko-italijansko čezmejno območje se ponaša z raznoliko in pisano krajino: od gozdnatih predelov in obdelanih gričev do urbanih območij, od porečij do prostranih polj. Trajnostna mobilnost, uresničena v obliki kolesarskih poti, je lahko orodje, ki prispeva k oživitvi krajine, vrednotenju slabo poznanih predelov območja in spodbudi uporabe počasne mobilnosti med občani. Poleg tega, je širjenje sistemov trajnostnega turizma lahko koristni dejavnik za spodbudo turističnega gospodarstva, ki prav tako preživlja krizne čase in potrebuje nove priložnosti za razvoj.

Projekt CroCTaL si kot cilj zastavlja izboljšavo čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest in podeželja z željo po omejitvi prometa in onesnaževanja. Glavni cilj projekta je izdelava mreže kolesarskih poti v čezmejnem območju, ki bi se zlila z različnimi vidiki krajine, prisotnimi v območjih partnerjev. Tako postane okolje izhodišče za javna dela: kolesarska steza je sredstvo, s pomočjo katerega je mogoče doživeti lokalno krajino. Infrastrukture se trdno navezujejo na območje, katerega vidike in posebnosti bodo upoštevane tako pri uporabljenih materialih kot pri značilnostih urbane opreme in enotni prometni signalizaciji kolesarskih stez, ob istočasni ciljno usmerjeni promociji rezultatov.

Območje izvajanja projekta obsega občine: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko Brda, Komen, ter pokrajine Gorica, Videm, Padova in Ferrara, in Avtonoma Dežela Furlanija-Juljiska Krajina Centralna direkcija za mobilnost, energijo in prevozne infrastrukture.

Projekt bo trajal 3 leta. Predvideni izdatki znašajo 1.499.000 € in bodo med partnerji razdeljeni glede na izvedene dejavnosti.

Projekt CroCTaL v Občini Miren-Kostanjevica predstavlja nadaljevanje projekta Interbike, saj je predvidena, poleg nabave opreme in promocijskih materialov, tudi delna izgradnja kolesarske poti iz Mirna na Kras, katere projektiranje in pridobivanje potrebnih dovoljenj bo potekalo. Skupna vrednost projekta za Občino Miren-Kostanjevica je 72.000,00 EUR.

Skip to content