Kamp Sela na Krasu

KAMP SELA NA KRASU

Eden izmed glavnih razlogov za operacijo, je pomanjkanje nastanitvenih kapacitet predvsem v naravi.

Ozadje operacije je v tem, da se ustrezno uredi parkirišče za avtodome in kamp v naselju Sela na Krasu, na obstoječem območju zunanjih površin, katere so namenjene za rekreacijo in druženje prebivalcev. Trenutno je to območje neurejeno, kot razgledna točka pa izredno priljubljena že sedaj.

V okviru projekta bo  končana 1. Faza – ureditev kampa za sprejem avtodomov, kamp prikolic in za postavitev šotorišč ter ureditev rekreacijskih površin v naravi (48 parkirnih mest, od tega 14 parkirnih mest za avtodome). Z ureditvijo kampa bo uveden inovativen rezervacijski sistem, ki bo omogočal uporabnikom hitro in enostavno rezervacijo in uporabo prostora. Tak rezervacijski sistem na območju LAS V OBJEMU SONCA trenutno še ni v uporabi, zato je to novost.

S to operacijo bomo zagotovili površine za kampiranje za avtodome in ostale popotnike s šotori, in s tem bo območje LAS pridobilo veliko prednost pred ostalimi območji, ki takšne infrastrukture ne premorejo. Popotniki bodo tako prihajali v njeno območje in se ne bodo samo peljali mimo, temveč se bodo tudi ustavili za oddih. To pa je pomembno tudi za lokalne ponudnike za razvoj osnovnih in dopolnilnih dejavnosti.

Glavni cilj: Uresničitev javnega interesa po urejeni, manjkajoči turistični (nočitveni) infrastrukturi, pospešek družbenega in gospodarskega razvoja novih storitev, ohranitev poseljenosti območja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja in bivalnega okolja.

Pričakovani učinki: Z izvedbo projekta se bo zagotovilo nove prenočitvene kapacitete na območju novozgrajenega kampa in na širšem območju ter s tem potencialno povečanje števila turistov in posledično nočitev na območju. Poleg  tega pa bodo športno rekreacijske površine na območju naselja Sela na Krasu pripomogle k zdravemu načinu življenja lokalnih prebivalcev in obiskovalcev, saj bodo izboljšani pogoji za razvoj športno rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti na tem območju. S povečanjem ponudbe na podeželju se bo povečala njegova privlačnost ter zvišala dodana vrednost tako za domačine kot tudi za obiskovalce in turiste.

Ciljne skupine: : Ljubitelji avtodomov in turisti popotniki, mladi in starejši, lokalni prebivalci, brezposelni, ponudniki domačih proizvodov in storitev, turistična, kulturna in športna društva.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 30.11.2022

Vrednost projekta: 160.803,82 EUR

Delež sofinanciranja: 79.981,31 EUR (sredstva EKSRP)

 Partnerji:

  • Vodilni partner: Občina Miren-Kostanjevica
  • Turistično društvo Dren, Sela na Krasu
  • Turizem Saksida Ingrid Saksida s.p., Zalošče

Povezave:

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

 

Informacije o projektih:
Nevenka Vuk
tel. (05) 330 46 73
e-pošta: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si

Skip to content