Mirenski Grad med Krasom in Vipavo

Glavni namen operacije z naslovom Mirenski Grad med Krasom in Vipavo je v tem, da spodbudi medgeneracijsko sodelovanje in zagotovi kakovostno preživljanje prostega časa, aktivno sodelovati pri vzgoji otrok in mladih za skrb za naravo in naravne danosti ter omogoči nove priložnosti za samooskrbo. Poleg tega želi operacija razvijati nove poslovne priložnosti za trajnostni razvoj zelenega turizma in ohranjanje kulturne dediščine. Aktivnosti operacije so: Uredili pešpoti in postavitev nadkrijta – premičnega tunela – zaščitenega prostora za talno pridelavo zelenjave, postavitev učilnice v naravi in postavitev nove opazovalnice za divjad, izvedba tabora za otroke in izobraževalnih delavnic.

Občina Miren-Kostanjevica bo uredila pešpot od nogometnega igrišča ND Adria do Mirenskega gradu.

 

Datum začetka: 01.01.2021
Datum konca: 30.11.2022

Sredstva ESRR: 50.231,26 EUR
Lastna sredstva: 23.538,84 EUR
Celotna sredstva: 73.770,10 EUR

Nosilec: Samostan lazaristov Mirenski Grad

Partnerji: Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Osnovna šola Miren
Občina Miren – Kostanjevica
LD Fajti hrib Renče
Združenje slovenskih skavtov in skavtinj

 

Cilji operacije: Projekta spodbuda medgeneracijskega sodelovanja in zagotavljanje kakovostno preživljanje prostega časa, aktivno sodelovanje pri vzgoji otrok in mladih za skrb za naravo in naravne danosti ter omogoči nove priložnosti za samooskrbo. Obenem bomo v operaciji razvijati nove poslovne priložnosti.

 

Več na spletnih straneh evropske kohezijske politike v Sloveniji http://www.eu-skladi.si  in LAS V objemu sonca: http://www.las-vobjemusonca.si.

 

Informacije o projektih:
Nevenka Vuk
tel. (05) 330 46 73
e-pošta: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si   

Skip to content