Razvoj mreže hiš dobre volje

Eden izmed glavnih izzivov lokalnih okolij, predvsem v urbanih podeželskih središčih, je staranje prebivalstva. Predlagana operacija odgovarja na proces staranja prebivalstva in potrebo po vzpostavitvi socialne mreže hiš dobre volje , kar bo prispevalo h krepitvi odnosov med uporabniki hiš dobre volje, njihovimi sorodniki in strokovnim osebjem. Spodbuja se izmenjava izkušnje s podobnimi ustanovami in skupno iskanje novih inovativnih rešitev na področju socialnega, kulturnega in trajnostnega razvoja.

Glavni cilj: vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje.

Ciljne skupine: Starejši prebivalci urbanih upravičenih naselij, ki bodo obiskovali hiše dobre volje in s tem zmanjševali lastno osamljenost; Občine, ki bodo s pripravljalnimi aktivnostmi v operaciji pridobile informacije, v katerih naseljih je smiselno uvajati hiše dobre volje. S tem bodo doprinesle k zagotavljanju prijaznega okolja za starejše ter k dvigu ravni kakovosti socialnih storitev, vključno z njihovo individualizacijo; Sorodniki uporabnikov hiš dobre volje bodo imeli zagotovljeno varstvo za starejše. Gostinska, prevozniška in storitvena podjetja bodo z izvajanjem gostinskih, prevozniških in drugih storitev (pedikura, frizerstvo) lahko povečala lastne prihodke, saj bodo storitve zagotavljala tudi v hišah dobre volje. Društva bodo s svojim kulturnim programom in dogodki, ki se bodo izvajali v okviru hiš dobre volje, obogatila kulturno življenje. Učenci bodo z nastopi v hišah dobre volje potrdili pomen medgeneracijskega sodelovanja in sožitja v lokalnem okolju.

Inovativnost: izvirna rešitev je v mreži hiš dobre volje (centrov za starejše), ki se oblikujejo kot samostojna oblika skupnostnih programov, ki se približajo potrebam lokalnih skupnosti. Taka oblika socialne storitve obstaja le v Hiši dobre volje Miren, kar predstavlja dobro izhodišče za oblikovanje mreže podobnih centrov.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 30.11.2020

Vrednost projekta: 60.669,15 EUR

Delež sofinanciranja: 46.240,62 EUR (sredstva ESRR)

 Partnerji:

  • Vodilni partner: Dom upokojencev Nova Gorica
  • Občina Miren-Kostanjevica
  • Mestna občina Nova Gorica
  • Občina Brda
  • Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
  • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica.

Povezave:

  • http://www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Informacije o projektih:
Nevenka Vuk
tel. (05) 330 46 73
e-pošta: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si

Skip to content