Rekreacija na prostem v Občinah Miren – Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter – Vrtojba

O projektu: Projekt je zasnovan z vizijo mladim, ki imajo trenutno na območju občin, vključenih v projekt, omejene možnosti zbiranja, ponuditi zdrave alternative, s katerimi se hkrati naslavlja njihov odnos do okolja in jim daje možnost druženja in kvalitetnega preživljanja prostega časa, starejšim pa omogočiti, da so aktivni v skladu s svojimi zmožnostmi in jim dati priložnost za vključitev v dogajanje oziroma stični prostor za druženje z mladimi.

Glavni cilj: Vzpostaviti prostor za gibanje in druženje, razviti motivacijsko orodje, spodbuditi k aktivnem preživljanju prostega časa, ponuditi finančno nezahtevno, a zabavno, prijetno in koristno druženje ter spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Priprava prostora za vzpostavitev telovadnic, pregled lokacij možnih poti in načrtovanje oziroma popis treh poti.
 • Zasnova in izvedba mobilne aplikacije, programiranje vodiča po poteh in virtualnega trenerja
 • Vzpostavitev informacijske točke in priprava predstavitev
 • Organiziranje uvodnih brezplačnih vodenih vadb v novo vzpostavljenih telovadnicah na prostem

Ciljne skupine:  

 • Mladi med 16 in 30 leti
 • Mlade družine
 • Brezposelni
 • Starejši

Pričakovani rezultati:  Vzpostavljeni dve telovadnici na prostem (v Občini Miren Kostanjevica in v Občini Renče-Vogrsko), izdelana mobilna aplikacija s tremi evidentiranimi potmi v okolici telovadnic oziroma trim steze v Občini Šempeter-Vrtojba in vzpostavljena informacijska točka v obliki e-zaslona na lokaciji KŠTM. Koristi projekta so dolgoročne, imajo širši vpliv na življenje v občini in kot takšne presegajo časovni okvir izvajanja projekta. Prostoru je dana nova vrednost na daljši časovni rok in posredno vzpodbujene druge aktivnosti, ki pomenijo kvaliteto življenja in prostočasnega druženja v kraju.

Inovativnost: S projektom se uvaja sodobne pristope k motiviranju prebivalcev za aktivno preživljanje prostega časa, posebno mobilno aplikacijo s katero se širši prostor spreminja v telovadnico

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 1. 12. 2019

Vrednost projekta: 40.628,86 EUR

Delež sofinanciranja: 24.905,51 EUR sredstva Evropskega sklada za razvoj podeželja

Partnerji:

 • Vodilni partner: Občina Renče – Vogrsko
 • Občina Miren­-Kostanjevica
 • Cobit d.o.o.
 • KŠTM – Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter – Vrtojba
 • Društvo Mladih Renče Vogrsko
 • MM Dogodki, organizacija dogodkov – Jernej Medvešček s.p.
 • Zavod Con SENSE

Povezave:

Za vsebino so odgovorni projektni partnerji projekta Rekreacija na prostem v občinah Miren-Kostanjevica, Renče –Vogrsko in Šempeter –Vrtojba.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Skip to content