Stičišče generacij Mirenski Grad

Samostan lazaristov Mirenski Grad je vodilni partner v tej operaciji in bo skupaj z drugimi partnerji uredil izobraževalno in kulturno stičišče, ki bo omogočalo  in ponujalo aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa, pridobivanje neformalnih znanj, socialnih veščin za ustvarjanje pristnih medsebojnih odnosov, ohranjalo kulturno dediščino, duhovni razvoj posameznikov in spodbujalo zdrav in aktiven življenjski slog.

V ta namen bo Samostan lazaristov Mirenski Grad uredil prostore Marijinega doma (zamenjava dotrajanih oken). V pripravi pa je tudi več aktivnosti za otroke, mlade in druge posameznike.

GLAVNI CILJI OPERACIJE:

 • Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa.
 • Izboljšanje socialnih storitev in povečati socialno vključenost.
 • Ohranjati naravne danosti, naravne vrednote,  biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino za trajnostni (turistični) razvoj območja.
 • Zagotoviti nova delovna mesta.
 • Druženje otrok, mladostnik/ic, staršev, starih staršev in drugih odraslih za prenos znanj starejših generacij na mlajše.
 • Usposobljenost staršev za vzgojo za odgovornost, ustvarjalnost in pozitiven odnos do dela, razvoj skrbi za naravo, okolje in trajno rabo naravnih virov.
 • Spoznavanje novih metod komunikacije za konstruktivno reševanje težav različnih generacij v družini in mladih v socialnem okolju.

Vrednost operacije znaša 66.885,51 EUR, od tega  je ESRR sredstev 49.963,12 EUR, ostalo so lastna sredstva. V projekt bodo vključeni partnerji, mladi, družine, otroci in drugi posamezniki. Projekt predstavlja pomemben prispevek k doseganju specifičnih ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Seznam partnerjev:

 • Samostan lazaristov Mirenski Grad
 • Občina Miren-Kostanjevica
 • Krajevna skupnost Miren
 • Osnovna šola Miren
 • Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
 • Dom upokojencev Nova Gorica

 

Povezave:

Skip to content