Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Občina Miren – Kostanjevica

V okviru projekta bo zgrajenih 742 metrov fekalne kanalizacije in 119 metrov meteorne kanalizacije, kar pomeni, da bo po zaključku projekta na kanalizacijsko omrežje priključenih 99,03 odstotka gospodinjstev in poslovnih subjektov v poselitvah nad 2000 PE.

Za več informacij:
www.Cisto-porecje-soce.si

 

 

Skip to content