Ureditev Pomnika na Cerju

Projekt:  UREDITEV POMNIKA MIRU NA CERJU

 

Povzetek projekta:

Predmet investicije je zunanja ureditev obstoječega objekta ”Pomnika miru” na Cerju. Ureditev spomenika se nadaljuje z zunanjo ureditvijo okolice objekta, kjer rdeča nit osnovne zamisli ostaja uporaba trajnih naravnih materialov (kamen, beton, les, kovina). Teren bo prilagojen vremenskim pogojem lokacije, mobilnosti in  fleksibilnosti.

Investicija bo doprinesla k širjenju kapacitet že obstoječe infrastrukture ter s tem izrazito povečala možnosti nudenja turističnih in relaksacijskih dejavnosti omenjene destinacije. Projekt bo ob nakazanem celovitejšem in kvalitetnejšem koristenju destinacije, izrazito izboljšal razvojno naravnanost občine, kot tudi širše regije.

Glavni cilj:

  • Trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture Občine Miren-Kostanjevica z vlaganji v obnovo in izgradnjo nove javne turistične infrastrukture,
  • Izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti turistične ponudbe in doživetij turistov.

 

Namen projekta je krepitev trajnostnega razvoja javne turistične infrastrukture Pomnika miru na Cerju za dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti turistične destinacije Miren – Kras.

 

Status projekta: v izvajanju

 

Predviden zaključek: september 2025

 

Vrednost projekta: 626.346,64 EUR

 

Delež sofinanciranja: 350.000,00 EUR

 

Projekt sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Informacije o projektih: ___________________

 

 

Skip to content