Občinski nagrajenci 2021

Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu – prejemnik plakete Občine Miren-Kostanjevica

 

Prejemniki plakete Občine Miren – Kostanjevica za požrtvovalno delo na področju gašenja požarov in pomoči občanom ob različnih naravnih nesreča ter prispevek k ugledu in promociji občine.

Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu je bilo ustanovljeno 22. julija 1971. Sprva so delovali v okviru Gasilskega društva Šempeter, po pridobljenih izkušnjah pa so ustanovili lastno društvo. Srečevali so se s številnimi težavami: kje dobiti ustrezen prostor, kako priti do nujne gasilske opreme, se nadalje izobraževati. Članstvo se je večalo, z njim pa tudi njihova zagnanost; morala je rasla. Sčasoma se je uredilo financiranje, leta 1984 so se preselili v nov gasilski dom. Tudi vozni park se je večal in izboljševal, počasi so pridobivali vedno boljšo opremo: cisterno, terensko poveljniško vozilo, ustrezne zaščitne obleke, visoko tlačno črpalko.. S tako opremo so bili kos številnim gozdnim požarom na Krasu, kjer je teren zelo zahteven. Kostanjski gasilci niso gasili le na domačem terenu, ampak so priskočili na pomoč tudi gasilcem iz Občine Komen, Mestni občini Nova Gorica, ajdovskim gasilcem in mnogim drugim.

Operativa društva je bila prisotna tudi na raznih drugih intervencijah, kot so poplave, ostali požari, potresi, ptičja gripa.. Hitro so se odzvali klicu na pomoč ob požaru podjetja Vata Miren v letu 2004, pa tudi ob poplavah v nižinskem delu občine ob stoletnih vodah. Z nudenjem pomoči ob katastrofah so si pridobili neprecenljive izkušnje in potrebno pripravljenost za reševanje ljudi v skorajda vseh primerih ogroženosti. Člani društva so se vselej odzvali slehernemu klicu na pomoč, čeprav so s tem večkrat ogrozili svoje zdravje.

 

 

Davorin Marušič – prejemnik plakete Občine Miren-Kostanjevica

 

Davorin Marušič je prejel plaketo Občine Miren – Kostanjevica za odkrivanje zgodovinskih ostalin na goriškem Krasu, postavitev znamenj in spomenikov iz 1. svetovne vojne ter  prispevek k ugledu in prepoznavnosti  občine.

 

Davorin Marušič je pobudnik in ustanovitelj društva 1.svit goriški Kras. Zaslužen je za to, da so ostaline iz 1.svetovne vojne predstavljene in označene tako, kot je potrebno. Dandanes so na teh mestih postavljena znamenja in spomeniki, urejene posebne zgodovinske točke – vse to oblikuje današnjo turistično-zgodovinsko podobo goriškega Krasa in turistično ponudbo v naši občini. Poleg tega je bil prvi, ki je nasadil oljčne nasade pod Cerjem ter tako vzpodbudil, da so nastali še drugi. Po drugi strani na svoji domačiji na Lokvici nazorno prikazuje, kako se pridela oljčno olje, ponudi vpogled v zgodovino tega koščka Krasa in vse skupaj popestri s tipično domačo kulinariko.

 

 

Društvo žensk Žbrinca Opatje selo – prejemnik priznanja Občine Miren-Kostanjevica

 

Prejemnik priznanja Občine Miren – Kostanjevica za sodelovanje na kulturnih in drugih prireditvah v Krajevni skupnosti Opatje selo ter širše na območju Občine Miren – Kostanjevica in v soseščini občine, s čimer prispevajo k ugledu in promociji občine.

Društvo žensk Žbrinca Opatje selo je bilo ustanovljeno leta 2011, da bi ohranjalo stare običaje in navade ter to znanje in zavedanje posredovalo mlajšim generacijam. Žbrince so pleteni koši iz pristnega kraškega lesa. Danes v sedanjost prenašajo dediščino in spomine, ki so povezanim z Opatjim selom. Članice društva so med starimi fotografijami poiskale, kakšna oblačila so nekoč nosile opajske žene in si po teh vzorcih sešile opajsko nošo. Med drugim je več let zapored pripravilo osrednjo prireditev imenovano Opajska žetev, kjer so prikazali stara kmečka opravila, tako kot so počeli stari Opajci in Opajke. Vsako leto od maja do septembra je društvo v sodelovanju s KS Opatje selo, PD Kras in TD Cerje tudi organiziralo Opajske večere pod zvezdami. Društvo tudi sodeluje na tradicionalnem Opajskem semnju. Na pobudo članic je nastala razstava Prosti čas, kjer so prikazovali ročna dela vaščanov in vaščank iz KS Opatje selo.

Dijaki Srednje ekonomske in trgovske šole ŠC Nova Gorica so na 15. mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma na temo Kultura in turizem v letu 2018 predstavili turistično ponudbo Žbrinca nosi pravce. Članice društva žensk Žbrinca so pokazale, na kakšen način ohranjajo kulturno dediščino Opatjega sela, dijaki pa so za predstavitev prejeli srebrno priznanje.

 

Gostilna Makorič, Darja Makorič, s. p. – prejemnica priznanja Občine Miren-Kostanjevica

 

Prejemnica priznanja Občine Miren – Kostanjevica za prispevke k razvoju in promociji Občine Miren – Kostanjevica pri ohranjanju tradicije, uresničevanju želja in pričakovanj ter izpolnjevanju potreb gostov po kakovostni in zdravi hrani. Njihovo poslanstvo je ohranjanje kulinarične dediščine in skrb za čisto okolje. S krepitvijo svoje dejavnosti veliko prispeva k bogatejši in kvalitetnejši turistični ponudbi v Občini Miren – Kostanjevica.

 

Gostilna Makorič iz Orehovelj je že slavila stoletnico svoje tradicije. Danes jo zagnano in s skrbjo za gosta nadaljuje Darja Makorič, ki je že pri dvajsetih prevzela domačo gostilno. Tradicija gostilne se nadaljuje že od leta 1895. To je stara vaška gostilna z mladim osebjem, ki s prijaznostjo in individualnim pristopom do vsakega gosta ustvarja občutek domačnosti in topline.

Gostilna je sicer že dolgo znana po raznovrstni hrani iz lokalne pridelave, v času od aprila do junija pa se vedno pripravljajo beluše – šparglje, ki so bili na njihovem jedilniku že dosti prej, preden so v Orehovljah začeli s tradicionalno prireditvijo »Praznik špargljev v Orehovljah«. Ponašajo se tudi z doma pridelano zelenjavo ter z domačimi suhomesnimi izdelki, za katere so dobili že nekaj priznanj. V Gostilni Makorič na sodoben način pripravljajo domače jedi, značilne za kraško-vipavski okoliš, s pridihom furlanske kuhinje.

Darja Makorič je tudi članica Upravnega odbora Sekcije za gostinstvo in turizem Območne Obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica in na ta način aktivno prispeva k razvoju dejavnosti gostinstva tudi zunaj meja svoje občine. V sodelovanju z lokalnimi društvi sodeluje pri organizaciji dogodkov. Z veseljem se udeležuje skupnih nastopov na raznih prireditvah in sejmih doma in v tujini.

Skip to content