Aktualni oglasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novice

16. 9. 2019 14:48
Akcija zbiranja in odstranjevanja nevarnih in kosovnih odpadkov iz gospodinjstev - jesen 2019
Občane obveščamo, da bo v naslednjem tednu potekala akcija zbiranja in odstranjevanja nevarnih in kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. 
V AKCIJI ZBIRAMO NASLEDNJE KOMUNALNE NEVARNE ODPADKE IZ GOSPODINJSTVA: BARVE, LAKI, ČRNILA, LEPILA, SMOLE, KITI, DETERGENTI, ČISTILA, KOZMETIČNA IN PRALNA SREDSTVA,TOPILA, RAZREDČILA, KISLINE, BAZE, FOTOKEMIKALIJE,PESTICIDI, BIOCIDI, ODPADNA ZDRAVILA, ČISTILNA, KOZMETIČNA IN PRALNA SREDSTVA,BATERIJE IN AKUMULATORJE, ONESNAŽENO EMBALAŽO IZ LESA, STEKLA, PLASTIKE, PAPIRJA IN KOVIN, RADIJE, TV, RAČUNALNIKE, ELEKTRONSKO OPREMO IN FLUORESCENTNE CEVI. V AKCIJI ZBIRAMO NASLEDNJE KOSOVNE ODPADKE IZ GOSPODINJSTVA: POHIŠTVO , VEČJI KOSI LESA, PREPROGE,VZMETNICE, KOVINE, VEČJI GOSPODINJSKI APARATI (PEČICE, ŠTEDILNIKI) VEČJI KOSI PLASTIK IN EMBALAŽE. Odpadnih pnevmatik, azbestnih in drugih gradbenih odpadkov ne zbiramo v sklopu te akcije!

OBČANE OBVEŠČAMO, DA JE ODDAJA KOSOVNIH IN NEVARNIH ODPADKOV BREZPLAČNA!

Več o akciji preberite v priloženem dokumentu, kjer je objavljen tudi natančen urnik akcije po posameznih občinah.

12. 8. 2019 9:18
Matjaž Golob v sklopu projekta 'Kolesarimo za celiakijo' v 14 dneh prekolesaril Slovenijo
Podžupan Zvonko Ferfolja je pred Občino Miren-Kostanjevica pričakal  kolesarja Matjaža Goloba, ki v sklopu projekta 'Kolesarimo za celiakijo' ozavešča o celiakiji. Matjaž bo v 14 dneh prekolesaril vseh 212 občin v Sloveniji. Prekolesaril bo 3000 km in 40.000 višinskih metrov (mv) v 14. etapah bo prekolesaril po 200 km in do 3500 vm ter pri tem obiskal tudi do 22 občin na dan.
Humanitarni namen projekta je ozaveščanje o celiakiji ter o izzivih s katerimi se bolniki s celiakijo, življenju brez glutena, srečujejo. 


Projekt je možno spremljati na spletni in FB strani:


www.celiac.si ali www.facebook.com/celiakija.si/ ali www.facebook.com/events/2359073014358154/


ali pa s spremljanjem na samem terenu pred občinskimi stavbami ali s kolesarjenjem. 

2069_1565594253_celiac.jpg2069_1565594191_img_20190807_110940.jpg2069_1565594198_img_20190807_110440.jpg2069_1565594205_img_20190807_110456.jpg

26. 7. 2019 11:04
Dnevni razpored namakalnega sistema Vogršček
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je objavil urnik namakanja namakalnega sistema Vogršček, in sicer 

Posamezna polja oz. sektorje se namaka po naslednjem razporedu in sicer od 8. ure zjutraj do 8. ure naslednjega dne. Ostale dni so polja izklopljena. Oznaka sektorja se nahaja na spodnji strani pokrova hidranta.


 


PONEDELJEK:     ŠEMPETER, SPODNJA VRTOJBA (odsek A), MIREN, OKROGLICA, PODVOGRSKO


TOREK:                 ŠEMPETER, ZGORNJA VRTOJBA (odseka B,C), BUKOVICA, OREHOVLJE- BILJE


SREDA:                 SPODNJA VRTOJBA (odsek A), MIREN, PODVOGRSKO, OKROGLICA


ČETRTEK:             ŠEMPETER, ZGORNJA VRTOJBA (odseka B,C), BILJE-OREHOVLJE, BUKOVICA


PETEK:                  ŠEMPETER, SPODNJA VRTOJBA (odsek A), MIREN, OKROGLICA, PODVOGRSKO


SOBOTA:              ŠEMPETER, ZGORNJA VRTOJBA (odseka B,C), BUKOVICA, OREHOVLJE- BILJE


NEDELJA:             VSA POLJA


 


DOVOLJENO JE:


-       namakanje z namakalno opremo


-       zalivanje s cevjo zunanjega premera do 25 mm, ne glede na to ali ima na koncu montiran razpršilec ali ne . Pogoj je le, da uporabnik namakalnega sistema cev drži v roki in curek vode namensko usmerja po koristnih površinah


-       namakanje koristnih površin s cevjo, ki leži na zemlji vendar mora biti cev po dolžini perforirana, konec cevi pa mora biti zamašen


ZA PRELIVANJE SE ŠTEJE:


-       vsako zalivanje s cevmi večjega premera, ne glede ali uporabnik cev drži v rokah ali ne


STROGO JE PREPOVEDANO:  prelivanje vode po zemlji, kar kontroliramo z rednimi obhodi. Prepovedano je vsako poseganje v ventile na namakalnem sistemu.


KRŠITELJE BOMO PRIJAVILI KMETIJSKI INŠPEKCIJI, SLEDNJI PA SODNIKU ZA PREKRŠKE.


 


Normalna oskrba z vodo je v interesu vseh uporabnikov, zato nas obveščajte o neprimernem ravnanju posameznikov z vodo ter o morebitnih okvarah na namakalnem sistemu na GSM : 040/ 376 350 ali tel .: 05/ 3884362.


22. 7. 2019 15:11
Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020

Kot vsako leto je v poletnih mesecih odprt Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020. Študenti prošnjo za sprejem ali za podaljšanje lahko oddajo vse do 16. 8. 2019.

razpis z vsemi informacijami je objavljen na http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanjeNe pozabite. 


1. 7. 2019 14:24
Monitoring stanja reke Vipave v Občini Miren-Kostanjevica
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravlje, Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica je 12. junija 2019 opravil kontrolni odvzem vode reke Vipave. 

Odvzeli so štiri vzorce površinskih vod, in sicer pri Šelu v Orehovljah, pri mlinu v Orehovljah, pri jezu v Biljah ter potok Vrtojbica po iztoku iz centralne čistilne naprave. Kemijsko preiskušanje na amonij, potrebo po kisiku, nitrate in detergente kaže na zelo dobro ekološko stanje, tudi mikrobiološko preiskušanje na escherichia coli  kaže na dobro stanje reke Vipave. Presežena pa je vrednost enterokokov v potoku Vrtojbica, zato površinska kopalna voda ni skladna s Priporočili o varnosti kopanja s smernimi vrednostmi zaradi prepovedi ali odsvetovanja kopanja n anaravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih (NIJZ).


 

Koledar dogodkov

18. 9. 2019 17:30
OŠ Miren, OŠ Miren - učilnica 2, 5291 Miren

21. 9. 2019 11:00
Pomnik miru na Cerju, Pomnik miru na Cerju, 5291 Miren

21. 9. 2019 19:00
Opatje selo na placu, Opatje selo, 5291 Miren

22. 9. 2019 0:00
Mirenski Grad, Miren 216, 5291 Miren

27. 9. 2019 9:30
Trg Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Trg Ivana Roba, 5290 Šempeter pri Gorici

28. 9. 2019 8:00
ŠPORTNI PARK JAVA OREHOVLJE, OREHOVLJE, 5291 Miren

2. 10. 2019 13:30
Občina Miren-Kostanjevica, sejna soba, Miren 137, 5291 Miren

13. 10. 2019 9:00
Opatje selo, Opatje selo - prireditveni prostor, 5291 Miren

14. 10. 2019 8:30
Prostori Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

18. 10. 2019 19:00
Temnica, TEMNICA 5296, TEMNICA 10, 5296, 5296 Kostanjevica na Krasu