Aktualni oglasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novice

27. 5. 2022 11:03
Podpis pogodbe za ureditev Kampa Sela na Krasu

V sklopu 1. faze projekta Kamp Sela na Krasu se bo uredilo 48 parkirnih mest, 14 parkirnih mest za avtodome in 15 mest za šotore v naselju Sela na Krasu. V kampu bodo uvedli inovativen rezervacijski sistem, ki bo uporabnikom omogočal hitro in enostavno rezervacijo in uporabo prostora. S tem bo občina uresničila interes krajanov po urejeni, manjkajoči turistični (nočitveni) infrastrukturi ter pospešila družbeni in gospodarski razvoj novih storitev. Razgledna točka je že sedaj izredno priljubljena, zato se bo z urejeno infrastrukturo obiskovalcem omogočilo, da se na območju ustavijo za daljši oddih in ne le peljejo mimo. To je pomembno tudi za lokalne ponudnike, za razvoj njihovih osnovnih in dopolnilnih dejavnosti, z ureditvijo pa bo območje LAS V OBJEMU SONCA pridobilo tudi veliko prednosti pred ostalimi območji, ki takšne infrastrukture ne premorejo.

Vrednost naložbe je 299.186,29 evrov, pri čemer bo slabih 80.000 eurov sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ob podpisu pogodbe je župan Mauricij Humar povedal: 'Naša občina ima velik turistični potencial, ki ga korak za korakom želimo predstaviti slovenski in svetovni javnosti. Ureditev kampa je že naša dolgoletna želja, saj bomo poleg potrebnih nočitvenih zmogljivosti pridobili tudi prostor za organizacijo dogodkov. Popotniki si v vedno večji meri želijo pristnega doživetja destinacij, večje povezanosti z naravo, z lokalnimi ponudniki in mirnega preživljanja oddiha, česar bodo v Kampu Sela na Krasu nedvomno deležni. Vesel sem, da s tem projektom tudi uresničujemo cilje, ki smo si jih zadali v strategiji razvoja občine, in pomembno širimo ponudbo večkrat nagrajene destinacije Miren Kras.'


2069_1653642299_podpispogodbegramatkacickampselanakrasu1002.jpg2069_1653642345_podpispogodbegramatkacickampselanakrasu002.jpg2069_1653642619_las.jpg2069_1653642638_prp-leader-eu-slo-barvni.jpg

25. 5. 2022 7:34
Teden vseživljenjskega učenja na LUNG

Učenje je pomembno v vseh življenjskih obdobjih.

Vse dejavnosti v sklopu TVU so BREZPLAČNE.

TVU poteka po vsej Sloveniji pod okriljem Andragoškega centra Slovenije.

Na Goriškem ga koordinira in soorganizira LUNG - Ljudska univerza Nova Gorica.

V kolikor pri dogodku ni navedena lokacija, pomeni, da se aktivnost izvaja na Ljudski univerzi Nova Gorica, Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica.

Za vse dejavnosti je obvezna predhodna najava prihoda na: anges.tomazincic@lung.si, 030 386 768.


Več na https://www.lung.si/napovedujemo/tvu2022


2069_1653457295_prenos.jpg2070_2069_1653457295_prenos.jpg

20. 5. 2022 13:39
Akcija zbiranja mešanega papirja in kartona na OŠ Miren

V skrbi za čisto in zdravo okolje smo se na Osnovni šoli Miren odločili, da organiziramo zbiralno akcijo mešanega papirja in kartona. Poudarek je na tem, da se zbere čim več papirja in s tem razbremeni okolje ter ohrani čim več dreves. Vodi nas tudi misel na to, kako hitro lahko izgubimo gozd z naravnimi nesrečami, kot smo lahko videli na Cerju, in koliko dela in let je in bo potrebnih, da bo zopet zrastel gozd.

Kot vemo, papir pridobivamo iz dreves. S proizvodnjo novega papirja porabimo veliko dreves, ki so zelo pomembna za naše okolje, onesnažimo veliko vode (za proizvodnjo enega lista velikosti A4, porabimo 5 l vode), zraka in zemlje. Če poenostavimo, sekamo drevesa, da proizvedemo embalažo, ki jo potem odvržemo v smeti. Recikliranje papirja nam daje priložnost, da rešimo velike količine dreves, onesnažimo manj vode, zraka in zemlje. Dokazali so, da se papir lahko reciklira sedemkrat.

Povabljeni, da skupaj zberemo čim več odpadnega papirja, s tem očistimo našo okolico in bivališča, ob tem pa poskrbimo za čistejše in bolj zdravo okolje ter nenazadnje za ohranjanje bivališč marsikaterih živali.

Na šolskem dvorišču med šolo in vrtcem v Mirnu, bo 26. in 27. maja stal kontejner v ta namen. Starši/občani lahko papir odložite, ko boste pripeljali ali odpeljali otroke. Ostali občani pa povabljeni, da papir odlagate med 7. in 10. uro ter med 13. in 16. uro.

Hvala, da bomo skupaj poskrbeli za bolj zdravo okolje!

Eko šola


17. 5. 2022 10:07
Spremenjen urnik črpanja vode iz reke Vipave za namakanje kmetijskih površin

Obveščamo vas, da je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS s 16. majem 2022 spremenil urnik črpanja vode iz reke Vipave za namakanje kmetijskih površin, in sicer

ponedeljek cca od 20. do 5. ure Miren
torek cca od 20. do 5. ure Dornberk in Šempas
sreda cca od 20. do 5. ure Šempeter
četrtek cca od 20. do 5. ure Miren
petek cca od 20. do 5. ure Dornberk in Šempas
sobota cca od 20. do 5. ure Miren


Smer Miren zajema naslednja namakalna polja: Bukovica, Šempeter, Vrtojba I in II, Miren, Križ Cijanov, Orehovlje - Bilje, Karavla - Gramoznica, Orehovlje - Britof in Miren.

Smer Dornberk in Šempas zajema naslednja namakalna polja: Prvačina I in II, Dornberk - Kobate, Jugovo polje, Podvogrsko, Šempaske grajne, Okroglica I in II ter Replje.


Prosimo za racionalno rabo vode. Priporočamo uporabo kapljičnega namakanja. Prepovedano je zalivanje trat in uporabo vode za nekmetijske namene.


13. 5. 2022 13:35
OŠ MIREN PRVIČ VKLJUČENA V MEDNARODNE MOBILNOSTI ERAZMUSA

OŠ Miren je bila s še tremi drugimi osnovnimi šolami iz Slovenije (OŠ Žužemberk, OŠ Gorje, OŠ Puconci) že v šolskem letu 2019/20 s strani Konzorcija Centra Šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju CŠOD) povabljena k skupnemu partnerstvu v projektu Erasmus+. Ravnatelji vabljenih šol smo z vodstvom CŠOD pripravili skupen program, ki v svoji osnovi podpira razvoj poučevanja v naravnem okolju prvenstveno znotraj lokalnega okolja posamezne šole in obenem dopolnjuje tudi programe, ki jih izvajajo v okviru programov v CŠOD. Program je bil na razpisu EU mobilnosti v okviru mednarodne agencije CMEPIUS pozitivno ovrednoten. Šole in Konzorcij smo z agencijo CMEPIUS podpisale sporazum o petletnem sodelovanju in vključevanju v mednarodne mobilnosti, ki nas vse tudi zavezuje k implementaciji novo pridobljenih izkušenj in znanj v pedagoški proces in domače okolje. Žal, je v načrtovani potek mobilnosti posegla epidemija Covid-19 in sprva za nedoločen čas odmaknila izvajanje sporazuma v praksi.

Erasmus+ je sicer program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo[1][1].

Ob bogatem naboru vsebin in novih izkušenj, ki jih bomo v mobilnostih pridobivali strokovni delavci ter v nadaljevanju tudi učenci velja poudariti, da je program v celoti financiran iz evropskih sredstev in v ničemer finančno ne obremenjuje proračuna šol. Vsaka mobilnost traja vključno z dnevi potovanja 7 do 10 dni, odvisno od relacije. V prvem letu bomo strokovni delavci OŠ Miren skupaj s člani ostalih partnerskih šol predvidoma obiskali Italijo, Španijo, Švedsko, Norveško in Nemčijo.

mag. Nikolaja Munih, prof.def., ravnateljica


[1] [1] Vir: https://www.cmepius.si/objave/razpis/razpis-erasmus-2021/


2069_1652442048_prenos.jpg2069_1652441930_prenos.jpg


 

Koledar dogodkov

27. 5. 2022 16:00
Sela na Krasu, Sela na Krasu, 5296 Kostanjevica na Krasu

27. 5. 2022 17:30
Orehovlje, Orehovlje, 5291 Miren

28. 5. 2022 9:00
Orehovlje, Orehovlje, 5291 Miren

28. 5. 2022 15:00
Turistično športno društvo Orehovlje, Športni park Java Orehovlje, 5291 Miren

28. 5. 2022 20:00
Frančiškanski samostan Kostanjevica, Škrabčeva ulica 1, 5000 Nova Gorica

28. 5. 2022 21:00
Vojščica, dolina Kal, , 5296 Kostanjevica na Krasu

7. 6. 2022 19:00
dvorana Gnidovčevega doma na Mirenskem gradu, Miren 215, 5291 Miren

10. 6. 2022 17:00
Orehovlje, športni park Java, , 5296 Kostanjevica na Krasu

10. 6. 2022 19:00
Dom krajanov "Negovan Nemec", Bilje in okolica, , 5296 Kostanjevica na Krasu

17. 6. 2022 17:00
Temnica 28, , 5296 Kostanjevica na Krasu

Skip to content