Aktualni oglasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novice

30. 6. 2020 11:43
Ponovno uvedena začasna omejitev zbiranja ljudi

Z današnjim dnem prične ponovna začasna omejitev zbiranja ljudi. Tako je prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi ali zbiranje ljudi, prepovedano z drugimi vladnimi odloki. 

 

Če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

 

Skladno z odlokom so prepovedana: 
- vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 50 ljudi,
- vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih, kar je prepovedano z Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji),
- vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika (varnostne razdalje) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ 

 

Dovoljena pa so:
- vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik (varnostno razdaljo) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ.

 

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev
Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

 

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

 

Nadzor
Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

 

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-06-29-vlada-omejila-zbiranja-ljudi-in-znizala-zneske-trosarin-za-energente/

 

 


26. 6. 2020 9:58
Covid-19 še vedno prisoten

Vlada RS je, glede na poslabšanje epidemiološke slike, sprejela sklep o ponovni obvezni uporabi zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Poleg nošenja zaščitnih mask je obvezno tudi razkuževanje rok. Nošenje mask in razkuževanje rok je obvezno tako v zaprtih prostorih, kot v sredstvih javnega potniškega prometa

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je še vedno smiselno in  zelo pomembno upoštevati njihova priporočila. Med ostalimi priporočili sta najpomembnejši varnostna razdalja vsaj 1,5 m in higienski ukrepi (umivanje in razkuževanje rok).

 

Pazimo nase in na druge. 

 

 

 


2069_1593163172_maske.jpg2069_1593163164_prenos.jpg

3. 6. 2020 14:14
Akcija zbiranja in odstranjevanja nevarnih in kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

V Občini Miren-Kostanjevica bo akcija zbiranja in odstranjevanja nevarnih in kosovnih odpadkov potekala v četrtek, 11. junija 2020 po naslednjem razporedu: 
LIPA na placu med 13.30 in 13.45 uro

TEMNICA pri cerkvi med 13.50 in 14.05 uro

VOJŠČICA pri gostilni med 14.10 do 14.25 uro

SELA NA KRASU pri avtobusni postaji med 14.35 in 14.50 uro

KOSTANJEVICA pri eko otoku pri igrišču med 15. in 15.15 uro

OPATJE SELO na placu med 15.25 in 15.40 uro

MIREN pri eko otoku pred OŠ Miren med 15.50 in 16.20 uro

OREHOVLJE v Javi med 16.30 in 16.45 uro

BILJE za športno dvorano med 17.50 in 18.20 uro. 


20. 5. 2020 8:28
Preklic epidemije in sproščanje ukrepov

Poveljnik civilne zaščite je z dnem 19. majem 2020 izdal sklep o preklicu sklepa o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavisusa, ki je bil izdan 7. maja 2020. 

 

Sklicujoč se na Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se za nadaljnje preprečevanje širjenja bolezni, uporabljajo vsakokratni vladni splošni in posebni ukrepi. 

 

Občanom in izvajalcem različnih dejavnosti se priporoča upoštevanje vsakokratnih priporočil, ki jih objavlja NIJZ. 

 

 


2069_1586418922_cz_znak.jpg10500_1588237635_logoomk.jpg

15. 5. 2020 10:33
Razpisi brezobrestnih posojil za financiranje obratnih sredstev

Javni sklad malega gospodarstva Goriške obvešča, da se približujejo prijavni roki za prijavo na razpise brezobrestnih posojil za financiranje obratnih sredstev. 

 

Prvi prijavni rok je 20. 5. 2020, drugi pa 28. 8. 2020, oziroma do porabe sredstev. 

 

Več info na spletni strani www.jsmg-goriska.com ali na telefonski številki 05 33 50 367 

Koledar dogodkov

6. 7. 2020 0:00
Mirenski grad, Miren 215, 5291 Miren

10. 7. 2020 20:00
, , 5296 Kostanjevica na Krasu

10. 7. 2020 20:00
Miren, , 5291 Miren

11. 7. 2020 20:30
Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju, Lokvica, 5291 Miren