Podžupani

V mandatu 2022 – 2026 je župan imenoval dva podžupana.


Zvonko Ferfolja
je član Liste Mauricija Humarja in pokriva področje gospodarstva in investicij. Je član občinskega sveta in funkcijo podžupana opravlja nepoklicno.

Za komunikacijo z njim lahko uporabite elektronski naslov podzupan@miren-kostanjevica.si  ali mobilni telefon 041 650 924.

 

 

 

 

Suzana Černe je članica Liste Mauricija Humarja in pokriva področje družbenih dejavnosti in okolja in prostora. Je članica občinskega sveta in funkcijo podžupanje opravlja nepoklicno.

Podžupanja bo na voljo občanom med  pogovorno uro. Pobude in vprašanja občanov pa sprejema tudi po elektronski pošti na naslov: suzana.cerne11@gmail.com

Pogovorna ura: vsaka druga sreda v mesecu med 17. in 18. uro v Hiši dobre volje (pritličje).

 

Podžupanja Suzana Černe se je rodila 11. junija 1964 v Postojni. Živi v Biljah, je poročena in mama dveh sinov. Osnovno šolo je končala v domačem kraju v Mirnu, srednjo ekonomsko šolo pa v Novi Gorici. Šolanje je nadaljevala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer geografija in sociologija kulture.
Zaposlena je na Gimnaziji Nova Gorica, kjer poučuje geografijo in aktivno državljanstvo.
Verjame v potenciale naše občine in predvsem v ljudi, ki tu živimo. V sodelovanju z županom in občinsko upravo bo iskala ustrezne rešitve za potrebe v okolju in nadaljnji razvoj občine.
Njen moto je: »Svetniki smo odgovorni svojim volivcem, zato moramo delati skupaj v dobro vseh naših ljudi«.

 

 

V mandatu 2018 – 2022 je podžupan Zvonko Ferfolja.

Za komunikacijo z njim lahko uporabite elektronski naslov podzupan@miren-kostanjevica.si

ali mobilni telefon 041 650 924.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V mandatu 2014 – 2018 je bil podžupan Občine Miren-Kostanjevica Stojan Cotič.

Skip to content