VIPava

Projekt   VIPava   –   Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

Povzetek projekta:

Z renaturacijo dveh stranskih rokavov Vipave, preoblikovanjem štirih neprehodnih pregrad v strugi Vipave in odstranjevanjem tujerodnih vrst želv, bomo izboljšali življenjski prostor nekaterih vrst dvoživk, vidre in močvirske sklednice. S postavitvijo lovnih prež, zasaditvijo mejic in cvetnih pasov, odstranjevanjem lesne zarasti ter odlaganjem podrte lesne biomase pa bomo prispevali k boljšemu življenjskemu prostoru ptic črnočelega srakoperja in hribskega škrjanca, metulja strašničinega mravljiščarja in hrošča rogača. Prebivalcem in obiskovalcem Vipavske doline bo po koncu projekta, jeseni 2021, na voljo tudi tematsko učna pot, ki bo potekala od izvira Vipave do meje z Italijo. Pot bo usmerjala obiskovalce iz najbolj občutljivih območij narave, hkrati pa jih bo ozaveščala o biotski raznovrstnosti in lepotah doline.

V okviru projekta VIPava Zavod za ribištvo Slovenije skupaj s šestimi partnerji, med katerimi je tudi Občina Miren-Kostanjevica,  izvaja ukrepe, ki bodo izboljšali stanje ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini.

Občina Miren-Kostanjevica v projektu sodeluje z investicijo ureditve Tematske poti ob reki Vipavi in postavitvijo Ptičje opazovalnice.

Status projekta: v izvajanju

Vrednost projekta: 3.337.144 evrov

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Partnerji: Zavod za ribištvo, Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic, Direkcija RS za vode, Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Občina Miren-Kostanjevica

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o projektu: https://www.projektvipava.si/

Informacije o projektih:
Nevenka Vuk
tel. (05) 330 46 73
e-pošta: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. VIPava – OP20.01929

Skip to content