VISFRIM

Projekt VISFRIM  –  Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih

 

Programsko območje je zelo izpostavljeno naravnim nesrečam, zlasti poplavam. Zaradi naraščajoče urbanizacije in podnebnih sprememb je takšen pojav v zaskrbljujočem porastu. Projekt VISFRIM ima za cilj vzpostaviti učinkovito obvladovaje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi razvoja metodologij in funkcionalnih orodij za izvajanje načrtov zmanjševanja obstoječe poplavne ogroženosti in njihovo naknadno posodabljanje do leta 2021, kot to določa Poplavna direktiva 2007/60/CE. Projekt predvideva vključitev državnih ustanov in lokalnih oblasti, s čemer bodo upoštevana različna stališča in interesi v povezavi z obravnavano tematiko. Omenjeni subjekti bodo 36 mesecev (kot je predvideno trajanje projekta) izvajali ukrepe in aktivnosti na mednarodnih porečjih rek Soča in Vipava, ter na medregijskem porečju reke Lemene. Subjekti si bodo izmenjevali razpoložljiva znanja in podatke, skupaj bodo razvijali modele za simulacijo poplav, ter bodo na podlagi specifičnih informacijskih postopkov, načrtovanih med trajanjem projekta, z vidika stroškov in koristi vrednotili ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki jih bo potrebno kasneje vzpostaviti na teritoriju. Ob tem bodo zlasti oblikovana zelena informacijska orodja, t.j. tehnologije, ki so v stanju spodbuditi aktivno sodelovanje občanov pri opazovanju okolja, ter bodo izvedena nekatera manjša gradbena dela z manjšim vplivom na okolje.

Cilj projekta:

Projekt VISFRIM ima za cilj vzpostaviti učinkovito obvladovaje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi razvoja metodologij in funkcionalnih orodij za izvajanje načrtov zmanjševanja obstoječe poplavne ogroženosti in njihovo naknadno posodabljanje do leta 2021, kot to določa Poplavna direktiva 2007/60/CE.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 31.12.2021

Vrednost projekta: 2.940.441,15 EUR

Delež sofinanciranja: 2.499.374,96 EUR

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Občina Miren-Kostanjevica bo v okviru projekta izvedla investicijo izgradnja protipoplavnega zidu pri Grabcu v naselju Miren, z namenom zagotoviti bližnjim stanovanjskim in gospodarskim objektom ustrezno poplavno varnost. Gre za enega izmed ukrepov, namenjenih zaščiti naselja Miren pred visokimi vodami Vipave.

Partnerji: Autorita di bacino distrettuale delle Alpi orientali; Citta metropolitana di Venezia; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Regione del Veneto; Ministrstvo za okolje in prostor RS; ARSO; Občina Miren-Kostanjevica; MONG; Občina Postojna; Občina Šempeter-Vrtojba; Občina Vipava.

Spletna stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/visfrim

Informacije o projektih:
Nevenka Vuk

tel. (05) 330 46 73
e-pošta: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si

Skip to content