Pomoč na domu

Pomoč na domu je v Občini Miren-Kostanjevica urejena z Odlokom o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Miren – Kostanjevica

Z javno službo se zagotavlja socialna storitev za preprečevanje socialnih stisk in problematike posameznikov in družin. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti (nad 65 let) ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti ali odmakne vstop v institucionalno varstvo in je namenjena upravičencem, ki se zaradi starosti ali invalidnosti ne zmorejo več sami v celoti oskrbovati ali negovati, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo nuditi, oz. nimajo možnosti nuditi.

Organizira in izvaja jo Dom upokojencev Nova Gorica, CENTER ZA POMOČ NA DOMU , Trg Jožeta Srebrniča 6, 5250 Solkan,

Telefon: 05 335 3300
Mobilni tel.: 031 662 025
E-pošta: cpd.ng@dung.si

Več na https://www.dung.si/pomoc-na-domu/

Za dodatne informacije so vam na voljo osebno ali po telefonu v Centru za pomoč na domu, od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure.

obsega pa:

  • gospodinjsko pomoč: prinašanje kosil, nabavo živil, osnovno čiščenje;
  • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Skip to content