Plakatiranje

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je na 16. redni seji, dne 27. 10. 2008 sprejel Odlok o plakatiranju v Občini Miren – Kostanjevica in Cenik nameščanja plakatov v Občini Miren – Kostanjevica.

 

Postopek:

Plakate je potrebno dostaviti tajništvu Občine Miren – Kostanjevica najmanj en dan pred plakatiranjem do 10 ure, plakatira se ob sredah. Stroški nameščanja plakatov se poravnajo pred samim nameščanje, in sicer na poračun proračuna Občine Miren – Kostanjevica št. 01275-0100014366.Potrdilo o poravnavi stroškov je potrebno dostaviti tajništvu skupaj s plakati.

Na voljo je 23 plakatnih mest.

 

Cenik nameščanja plakatov:

format plakat  cena za plakat/dan
A0 (84×119 cm)  0,70 €
A1 (60x84cm ),B1 (71×100 cm)  0,50 €
A2 (42×60 cm), B2 (50×71 cm) in manjši plakati  0,40 €

DDV ni vključen v ceno.

 

Naročilnica za plakatiranje