Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javna naznanila

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu

Datum objave: 5. 2. 2020 8:00
Razpis se zaključi: 13. 3. 2020 0:00
Številka: 350-2/2018-19

 1. Župan Občine Miren - Kostanjevica naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu, ki ga je izdelala družba  Studio Torkar d.o.o. pod št. 1073-16.


Javni pozivi

Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico

Datum objave: 31. 1. 2020 8:00
Razpis se zaključi: 1. 2. 2021 23:59
Številka: 00

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico.
 
Predloge pričakujemo najkasneje do 1. 2. 2021 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren ¸137, 5291 Miren ali na elektronski naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si
 Javni razpisi

2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Datum objave: 25. 11. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 2. 3. 2020 13:00
Številka: 00

LAS V objemu sonca z dnem 25. 11. 2019  objavlja 
2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
 
Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino (SLR) LAS V objemu sonca na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba in sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 'Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost'. Sredstva za sofinanciranje je LAS V objemu sonca dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Rok za oddajo vlog: do ponedeljka, 2.3.2020 (do 13.00 ure - v primeru osebne dostave).
Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 432.689,67 EUR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 80%.
Razpis je objavljen na: http://www.las-vobjemusonca.si/
Dodatne informacije: po elektronski pošti: las-vobjemusonca@rra-sp.si, po telefonu: 05 330 66 81, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Vprašanja sprejemamo do 26.2.2020.
 
Razpisna dokumentacija:  

 1. 2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij  ESRR
 2. Vloga - prijavnica za prijavo operacije na 2. JP LAS_ESRR
 3. Priloga 1: Viri financiranja
 4. Priloga 2: Stroškovni načrt operacije
 5. Navodila za izpolnjevanje priloge 2
 6. Konzorcijska pogodba o sodelovanju med prijaviteljem in partnerji
 7. Navodila za komuniciranje vsebin 2014-2020
 8. Navodila OU o upravičenih stroških 2014-2020

 
Pravna podlaga:
-  SLR za LAS V objemu sonca
- Uredba CLLD Javni razpisi

Novi razpisi brezobrestnih posojil na področju gospodarstva - Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Datum objave: 4. 9. 2019 13:13
Razpis se zaključi: 28. 8. 2020 23:59
Številka: 00

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil nove razpise BREZOBRESTNIH posojil na področju gospodarstva:

 • investicijska posojila,
 • posojila za razvoj poslovanja,
 • mikroposojila za mikro in mala podjetja

Odplačilna doba: od 3 do največ 9 let z možnim 1 letom moratorija.

Prvi prijavni rok: 25. 10. 2019.
(ROKI ZA PRIJAVO: 25. 10. 2019, 15. 1. 2020, 13. 3. 2020, 20. 5. 2020, 28. 8. 2020 oz. do porabe sredstev)

Več o razpisih si lahko ogledate na spletni strani sklada www.jsmg-goriska.com.


 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015