Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Ostali razpisi

Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 587/4 k.o. Miren

Datum objave: 12. 4. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 2. 5. 2019 23:59
Številka: 478-01/2017-7

Namera o prodaji nepremičnega premoženja po metodi neposredne pogodbe, parc. št. 587/4 k.o. Miren, stavbno zemljišče v izmeri 72 m2.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2019

Datum objave: 9. 4. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 9. 5. 2019 12:00
Številka: 322-0001/2019-2

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami) in na podlagi prvega odstavka 2. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 76/09), Občina Miren-Kostanjevica objavlja
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti,  ki pospešujejo razvoj turizma
v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2019
 
Naročnik javnega razpisa: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 46 70, e-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

-          prireditve in dejavnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Miren-Kostanjevica,
-          akcij na področju urejanja in varovanja okolja, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti.
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Nevenka Vuk, tel. 05 330 46 73, elektronski naslov: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si. Vsi obrazci razpisne dokumentacije morajo biti žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika društva.Rok za oddajo vlog in način predložitve:
Prijava na javni razpis mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do 9.5.2019 do 12. ure.
Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Na ovojnici mora biti napisan naslov izvajalca projekta na področju turizma (polni naslov pošiljatelja) ter naslov prejemnika (Občina Miren-Kostanjevica) ter pripis 'JAVNI RAZPIS TURIZEM 2019 - NE ODPIRAJ' Priloga temu razpisu je izdelana ovojnica, ki jo lahko prilepite na kuverto !

Javni pozivi

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo

Datum objave: 2. 4. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 24. 4. 2019 12:00
Številka: 041-1/2019-6

Na podlagi 8. člena Zakona o voliloni in referendumski kampanji Občina Miren-Kostanjevica objavlja POGOJE ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA VOLILNO KAMPANJO za VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT, ki bodo 26. maja 2019.

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015