Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2022

Datum objave: 21. 1. 2022 7:45
Razpis se zaključi: 23. 2. 2022 23:59
Številka: 610-0001/2022-3


Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica ( RS, št. 57/2012, 24/2016), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1 s spremembami) in Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - UPB, 62/16) naslednji
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2022
Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.


Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi v tajništvu občine.


Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Matejka Maver Pregelj, tel. 05 330 46 77, elektronski naslov: matejka.maver@miren-kostanjevica.siPrijava na javni razpis z oznako 'JAVNI RAZPIS KULTURA 2022 - NE ODPIRAJ' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov , Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 23. 2. 2022. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2022

Datum objave: 19. 1. 2022 7:31
Razpis se zaključi: 4. 2. 2022 23:59
Številka: 093-0001/2022-3

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 29/2012) in Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - UPB, 62/16), Občina Miren-Kostanjevica objavlja
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2022Prijava na javni razpis z oznako 'JAVNI RAZPIS - HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2022 - NE ODPIRAJ' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov , Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 4. 2. 2022. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2022

Datum objave: 19. 1. 2022 7:20
Razpis se zaključi: 21. 2. 2022 23:59
Številka: 410-0002/2022-3

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami) in 2. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 76/09), Občina Miren-Kostanjevica objavlja
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2022Prijava na javni razpis z oznako 'JAVNI RAZPIS - DRUGE DRUŽBENE DEJAVNOSTI 2022 - NE ODPIRAJ' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov , Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 21. 2. 2022. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine.
Ostali razpisi

Namera o prodaji nepremičnega premoženja po metodi neposredne pogodbe

Datum objave: 12. 1. 2022 11:48
Razpis se zaključi: 1. 2. 2022 23:59
Številka: 478-01-1/2016

V skladu z 52. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20) in 19. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Miren-Kostanjevica objavlja

NAMERO O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

nepremičnino parc. št. 1975/13 k. o. 2328 OPATJE SELO, stavbno zemljišče v izmeri 47 m2.

Javni pozivi

Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlog - Frnaža Bilje

Datum objave: 4. 2. 2021 11:00
Razpis se zaključi: 1. 2. 2022 23:59
Številka: 00

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 37. redni seji dne 20. 06. 2018 Občina Miren-Kostanjevica objavljaJAVNI POZIV STROKOVNI IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolicoObčina Miren-Kostanjevica poziva strokovno in zainteresirano javnost k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico, ki obsega parcele št. 370/27, 370/21, 370/22 in 370/50 vse k. o. 2318-BILJE.
Vaše predloge pošljite najkasneje do 01. 02. 2022 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali po el. pošti na naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.Za dodatne informacije in ogled lahko kontaktirate g. Albina Pahorja na tel. št. 05/3304678, 031 311941, el. naslov: albin.pahor@miren-kostanjevica.si.
Prispele predloge bo pregledala komisija, ki jo bo imenoval župan. 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015

Skip to content