Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja družbenih dejavnosti v letu 2020

Datum objave: 8. 1. 2020 13:00
Razpis se zaključi: 7. 2. 2020 23:59
Številka: 613-1/2020

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja družbenih dejavnosti v letu 2020 Javna naznanila

Odločba o ugotovitvi, da sta nepremičnini parc. št. 6/20 in 6/22 k.o. Orehovlje grajeno javno dobro lokalnega pomena

Datum objave: 7. 1. 2020 13:00
Razpis se zaključi: 23. 1. 2020 23:59
Številka: 478-47/2019-4

Občina Miren-Kostanjevica z javnim naznanilom izdaja Odločbo o ugotovitvi, da sta nepremičnini s parc. št. 6/20 in 6/22 k.o. Orehovlje grajeno javno dobro lokalnega pomena - javno dobro v lasti Občine Miren-Kostanjevica. Javni razpisi

2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Datum objave: 25. 11. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 2. 3. 2020 13:00
Številka: 00

LAS V objemu sonca z dnem 25. 11. 2019  objavlja 

2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca 

iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino (SLR) LAS V objemu sonca na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 'Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost'. Sredstva za sofinanciranje je LAS V objemu sonca dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Rok za oddajo vlog: do ponedeljka, 2.3.2020 (do 13.00 ure - v primeru osebne dostave).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 432.689,67 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 80%.

Razpis je objavljen na: http://www.las-vobjemusonca.si/

Dodatne informacije: po elektronski pošti: las-vobjemusonca@rra-sp.si, po telefonu: 05 330 66 81, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Vprašanja sprejemamo do 26.2.2020.

 

Razpisna dokumentacija:  

 1. 2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij  ESRR
 2. Vloga - prijavnica za prijavo operacije na 2. JP LAS_ESRR
 3. Priloga 1: Viri financiranja
 4. Priloga 2: Stroškovni načrt operacije
 5. Navodila za izpolnjevanje priloge 2
 6. Konzorcijska pogodba o sodelovanju med prijaviteljem in partnerji
 7. Navodila za komuniciranje vsebin 2014-2020
 8. Navodila OU o upravičenih stroških 2014-2020

 

Pravna podlaga:

-  SLR za LAS V objemu sonca

- Uredba CLLD Javni razpisi

Novi razpisi brezobrestnih posojil na področju gospodarstva - Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Datum objave: 4. 9. 2019 13:13
Razpis se zaključi: 28. 8. 2020 23:59
Številka: 00

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil nove razpise BREZOBRESTNIH posojil na področju gospodarstva:

 • investicijska posojila,
 • posojila za razvoj poslovanja,
 • mikroposojila za mikro in mala podjetja

Odplačilna doba: od 3 do največ 9 let z možnim 1 letom moratorija.

Prvi prijavni rok: 25. 10. 2019.
(ROKI ZA PRIJAVO: 25. 10. 2019, 15. 1. 2020, 13. 3. 2020, 20. 5. 2020, 28. 8. 2020 oz. do porabe sredstev)

Več o razpisih si lahko ogledate na spletni strani sklada www.jsmg-goriska.com.


 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015