Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javne razgrnitve

Javna razprava za sprejem Odloka o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 25. 9. 2020 8:00
Razpis se zaključi: 25. 10. 2020 23:59
Številka: 007-14/2020

 
Župan Občine Miren-Kostanjevica na podlagi 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica v postopku za sprejem Odloka o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica razpisuje javno razpravo, ki traja od objave predloga odloka na spletni strani občine do 25. 10. 2020.
 
Vsa zainteresirana javnost lahko glede predloga odloka posreduje mnenja in pripombe v pisni obliki na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali e-naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si, najkasneje do 25. 10. 2020.Javni pozivi

JAVNI POZIV župana proračunskim porabnikom v času epidemije COVID-19

Datum objave: 3. 4. 2020 11:15
Razpis se zaključi: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 410-16/2020

Vsem javnim zavodom, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Miren-Kostanjevica ter ostalim proračunskim porabnikom
 
 
 
Zadeva: Javni poziv
 
 
 
Spoštovani direktorji javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Miren-Kostanjevica, pa tudi ostali proračunski porabniki
 
 
Trenutne razmere pandemije koronavirusa nam poleg ukrepov za zdravje nalagajo tudi skrb za vzdržnost naših javnih financ. Zagotovo bo v letošnjem letu potrebno spreminjanje proračuna, programskih aktivnosti in številnih prioritet. V tem trenutku ni mogoče oceniti negativnih posledic, ki jih bo pandemija povzročila na finančnem področju. Neizbežno je, da bodo prihodki bistveno manjši od pričakovanega in načrtovanega stanja, kot smo ga predvidevali ob sprejemanju proračuna za leti 2019 in 2020 marca lani ter spremembo plana proračuna za leto 2020, ki je bila sprejeta v decembru 2019. Dodati velja, da bomo morali določena sredstva prerazporediti na postavke, ki jih v okviru proračuna nismo načrtovali in da v danem trenutku ni mogoče podati dokončne ocene o dejanskem izpadu vseh prihodkov. 
 
Glede na navedeno pozivamo vse, ki prejemate sredstva iz občinskega proračuna, k skrbnemu gospodarjenju. Prosimo vas, da vaše programe dela ponovno pregledate in jih uskladite tako, da ovrednotite neizvedene aktivnosti, racionalizirate opredeljene aktivnosti ter določite možne scenarije novih prioritetnih nalog pri izvajanju programov.
 
Ob tem naj še dodam, da bomo v luči trenutnega upada gospodarske aktivnosti najemnike naših poslovnih prostorov, ki jih je prizadela splošna prepoved zbiranja na javnih mestih, oprostili plačila najemnine za čas zaprtja poslovnih prostorov in k podobnim gestam vabimo tudi vas.
 
 
Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!
 
Mauricij Humar
ŽUPANJavni pozivi

Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico

Datum objave: 31. 1. 2020 8:00
Razpis se zaključi: 1. 2. 2021 23:59
Številka: 00

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico.
 
Predloge pričakujemo najkasneje do 1. 2. 2021 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren ¸137, 5291 Miren ali na elektronski naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si
  

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015

Skip to content