Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 11. 3. 2021 14:00
Razpis se zaključi: 31. 8. 2021 23:59
Številka: 3540-8/2021

Občina Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica. Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Miren-Kostanjevica.

Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 30.000,00 EUR. Višina pomoči znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50% upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:
- za 2-3 objekte oz. stanovanja največ: 1.800 EUR,
- za 4-5 objektov oz. stanovanj največ: 2.100 EUR,
- za 6 ali več objektov oz. stanovanj največ: 3.000 EUR.ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je 31. 8. 2021.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila poslana po pošti s priporočeno pošiljko, najpozneje zadnji dan roka za vložitev vlog ali osebno dostavljena v tajništvo Občine Miren-Kostanjevica, najpozneje do konca uradnih ur občine, zadnjega dne roka za vložitev vloge.Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN'.
Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo oddane v roku in s pravilno izpolnjenimi kuverto, aktualnimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. Veljavni so samo obrazci in priloge javnega razpisa l. 2021, ki se nahajajo na spodnji povezavi.Javni pozivi

Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlog - Frnaža Bilje

Datum objave: 4. 2. 2021 11:00
Razpis se zaključi: 1. 2. 2022 23:59
Številka: 00

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 37. redni seji dne 20. 06. 2018 Občina Miren-Kostanjevica objavljaJAVNI POZIV STROKOVNI IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolicoObčina Miren-Kostanjevica poziva strokovno in zainteresirano javnost k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico, ki obsega parcele št. 370/27, 370/21, 370/22 in 370/50 vse k. o. 2318-BILJE.
Vaše predloge pošljite najkasneje do 01. 02. 2022 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali po el. pošti na naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.Za dodatne informacije in ogled lahko kontaktirate g. Albina Pahorja na tel. št. 05/3304678, 031 311941, el. naslov: albin.pahor@miren-kostanjevica.si.
Prispele predloge bo pregledala komisija, ki jo bo imenoval župan. 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015

Skip to content