Objave občine Miren-Kostanjevica v zvezi z nepremičninami

2015

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem parc. št. 1/44 k.o. Opatje selo

Namera oddaji stvarnega premoženja v najem parc. št. 643/0 k.o. Bilje

Namera o ustanovitvi služnosti za nepremičnine s parc. št. v k.o. Miren in k.o. Gabrje ob Vipavi

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem za nepremičnino s parc. št. 414/3 k.o. Bilje

Namera o sklenitvi menjalne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 361/3, 3198/2, obe k.o. Kostanjevica na Krasu

Namera o prodaji stvarnega premoženja po metodi neposredne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1687/616 k.o. Sela na Krasu

Namera o ustanovitvi služnosti na zemljišču s parc. št. 1235/3 k.o. Temnica

Namera o prodaji stvarnega premoženja po metodi neposredne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1687/622 k.o. Sela na Krasu

Namera o ustanovitvi služnosti preko dela nepremičnine s parc. št. 658/4 k.o. Miren

Namera o prodaji stvarnega premoženja po metodi neposredne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1687/623 k.o. Sela na Krasu

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti za parc. št. 1/186 k.o. Nova vas od javne poti parc.št. 3084/0 k.o. Nova vas do paarc.št. 3116 k.o. Nova vas

 

2014

Namera o prodaji stvarnega premoženja za parc. št. 15/5 k.o. Lipa

Namera o prodaji stvarnega premoženja za parc. št. 931/2 k.o. Lipa

Namera o ustanovitvi služnosti za parc. št. 1728/1, 1721/2 in 1687/249 vse k.o. Sela na Krasu

Namera o ustanovitvi služnosti za parc.št. 1087/0 k.o. Miren

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti za parc.št. 1728/1, 1721/2 in 1687/249 vse k.o. Sela na Krasu

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti za parc.št. 253/2 k.o. Orehovlje

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe na parc. št. 19/0 in 27/2 k.o. Orehovlje

Namera o ustanovitvi služnosti za parc. št. 253/2 in 261/0 obe k.o. Orehovlje

Namera o sklenitvi menjalne pogodbe za napremičnini s parc. št6. 360/8 in 3195/2 obe k.o. Kostanjevica na Krasu

Namera o ustanovitvi služnosti na delih nepremičnn s parc. št. 26/5, 26/13, 261/0, 253/2, 254/3, 254/6 in 254/7vse k.o. Orehovlje

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, vloga, obrazec

Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Občine Miren-Kostanjevica Stavba stare šole-vrtca v Opatjem selu, slike

Odločba o ukinitvi javnega dobra na napremičnini parc. št. 1750/161 k.o. Vojščica

Namera o ustanovitvi stavbne pravice na parc. št. 683/1 k.o. Miren

Odločba o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1950/1 k.o. Opatje selo

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc.št. 3593/0 k.o. Nova vas

Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 1750/161 k.o. Vojščica

Namera o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za parc. št. 1975/9 k.o. Opatje selo

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za parc. št. 3197/0 k.o. Kostanjevica na Krasu

Namera o sklenitvi menjalne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1950/1 in 2280/0 k.o. Opatje selo

Namera o prodaji stvarnega premoženja za parc. št. 1/205 k.o. Nova vas

Namera o prodaji stvarnega premoženja za parc. št. 1/205 k.o. Nova vas

Namera o ustanovitvi služnosti za nepremičnino s parc. št. 443/5 k.o. Bilje

Namera o oddaji stvarnega premoženjav najem za parc.št. 2329/1 k.o. Vrtojba

Namera o ustanoviti služnosti za parc. št. 476/4 k.o. Opatje selo

 

2013

Namera o ustanovitvi služnosti za parc. št. 658/4 k.o. Miren

Namera o ustanovitvi služnosti za parc. št. 3166/0 k.o. Kostanjevica

Namera o ustanovitvi služnosti parc. št. 1778/0 k.o. Temnica

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem za parc. št. 908/5 k.o. Miren

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti na delih nepremičnin s parc. št. 1770/1 in 1771/1 k.o. Vojščica

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št. 476/4, 476/4 in 80/1 k.o. Opatje selo

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo – KU Kostanjevica na Krasu

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št. 1771/6 in 1750/358 k.o. Vojščica

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št. 1742/1 k.o. Sela na Krasu

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti za zemljišče parc. št. 1742/1 in 1743/2 obe k.o. Sela na Krasu

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za zemljišča v k.o. Kostanjevica, Lipa, Sela, Opatje selo, Temnica in Vojščica

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za zemljišča v k.o. Lipa, Opatje selo in Temnica

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem parc. št. 173/2 k.o. Miren

Namera o ustanovitvi služnosti za parc. št. *53/3 k.o. Bilje

Namera o ustanovitvi služnosti za parc. št. 5/2 in 131/0 k.o. Vrtoče, parc. št. 1/1, 1/29, 1/30, 1/230, 1/337 vse k.o. Opatje selo

Namera o ustanovitvi služnosti za parc. št. 1810/0 in 183/0 obe k.o. Temnica

Namera o ustanovitvi služnosti za parc. št. 360/3 k.o. Kostanjevica

Skip to content