Kultura

Občina vsako leto preko javnega razpisa sofinancira kulturne programe in projekte.

Kulturno dogajanje v občini oblikujejo pretežno naša kulturna društva, pa tudi posamezniki, ki jim je kulturno in umetniško ustvarjanje bodisi poklic bodisi užitek.

Na območju naše občine so registrirana naslednja kulturna društva:

Poleg naštetih pa na področju kulture delujejo še sledeča društva:

Občina Miren-Kostanjevica je skupaj z občinami Brda, Kanal, Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova gorica soustanoviteljica Goriške knjižnice »Franceta Bevka« Nova Gorica. Letno prispeva sredstva za nakup gradiva, za delovanje osrednje ter potujoče knjižnice ter za izvedbo akcij.

Na področju ljubiteljske dejavnosti deluje Javni sklad za kulturne dejavnosti Območna izpostava Nova Gorica, ki pokriva območje lokalnih skupnosti Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal, Šempeter-Vrtojba in Nova Gorica. Sklad zagotavlja strokovno-organizacijsko pomoč ljubiteljskim kulturnim društvom in zvezam pri izvajanju njihovih ljubiteljskih dejavnosti.

Občina Miren-Kostanjevica vsako leto poravnava svoje ustanoviteljske obveznosti do navedenih ustanov.

Poleg navedenih društev in ustavnov v Občini Miren-Kostanjevica delujeta tudi dve galeriji, in sicer

Atelje Negovana Nemca, akad. kiparja
stalna zbirka kiparjevih del
Bilje 187a
5292 Renče
www.negovan-nemec.si
http://www.facebook.com/pages/KUD-Negovan-Nemec/232898003418567
Ogled stalne zbirke njegovih del je mogoč po predhodni najavi in dogovoru na nelida.nemec@gmail.com.

 GALERIJA OSKAR KOGOJ  NATURE DESIGN
Katjuša Kogoj Mužina, s.p.
Miren 125, 5291 Miren
tel.: 05 395 4200
e-pošta: oskar.kogoj@siol.net
http://www.galerijaoskarkogoj-sp.si/
Urnik:
ponedeljek, sreda, četrtek in petek: 10. do 18. ure
torek: zaprto
sobota: 9. do 12. ure

 

Skip to content