Socialno varstvo občanov

Na področju sociale v Občini Miren-Kostanjevica delujejo naslednje organizacije:

  • KRAJEVNE ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA
  • ŽUPNIJSKE KARITAS
  • DRUŠTVA UPOKOJENCEV

POMOČ NA DOMU

DENARNA SOCIALNA POMOČ

ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROK

Med naloge s področja socialnega varstva sodi tudi »varstvo starejših občanov«, ki vključuje predvsem zagotavljanje sredstev za pokrivanje oskrbnih stroškov v domovih za starejše, ko oskrbovanci nimajo zadosti lastnih sredstev za pokrivanje oskrbnih stroškov.

Skip to content