Šolstvo

Osnovno šolstvo

V Občini Miren-Kostanjevica deluje ena osnovna šola, katere ustanovitelj je Občina Miren-Kostanjevica: »Javni vzgojno-izobraževalni zavod “OSNOVNA ŠOLA MIREN“, v okviru katere poleg matične šole delujeta še:

  • Podružnična OŠ Bilje – tel.: 301 13 53
  • Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu – tel.: 308 02 50

ter štiri enote vrtca:

  • Vrtec Miren – tel.: 330 24 72
  • Vrtec Bilje – tel.: 301 10 38
  • Vrtec Kostanjevica na Krasu – tel.: 308 02 51
  • Vrtec Opatje selo – tel.: 308 07 20.

OŠ Miren
Miren 140
5291 Miren
Tel.: 05/330 24 70
Fax: 05/330 24 81
e-naslov: os-miren@os-miren.si

Občina Miren-Kostanjevica je skupaj z občinami Brda, Kanal, Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica tudi soustanoviteljica Osnovne šole Kozara, kjer se izvaja pouk s prilagojenim programom in delovno usposabljanje.

 

Obšolsko izobraževanje

Občina Miren-Kostanjevica je skupaj z občinami Brda, Kanal, Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica tudi soustanoviteljica Glasbene šole Nova Gorica  in Ljudske univerze Nova Gorica.

 

Visoko šolstvo

Občina je tudi soustanovitelj zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske, ki je bil ustanovljen z namenom razvijanja visokošolskih programov in ustanavljanja ter pomoči pri ustanavljanju novih zavodov s področja visokega šolstva na območju Goriške in Primorske.

Za vse ustanove, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, je občina dolžni kriti svoje ustanoviteljske obveznosti, poleg tega pa občina skrbi za sofinanciranje delovanja ustanov, katerih programov se udeležujejo naši mladi občani.

Skip to content