Vrtec

V Občini Miren-Kostanjevica deluje vrtec v okviru Osnovne šole Miren in sicer znotraj štirih enot:
  • Vrtec Miren – tel.: 330 24 72
  • Vrtec Bilje – tel.: 301 10 38
  • Vrtec Kostanjevica na Krasu – tel.: 308 02 51
  • Vrtec Opatje selo – tel.: 308 07 20.
Zakon o vrtcih (Ur. l. RS št.. 100/2005) ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v dveh starostnih obdobjih:
  • Prvo obdobje: otroci v starosti od 1 do 3 let;
  • Drugo obdobje: otroci v starosti 3 let do vstopa v šolo.
Samo vzgojno delo poteka v oddelkih. Glede na starost otroka, prostorske in kadrovske normative ter trajanje izvajanja, se oblikujejo različni programi:
  • Dnevni program, ki obsega celodnevno bivanje (6-9 ur);
  • Poldnevni program s kosilom, ki obsega bivanje v vrtcu do 6 ur;
  • Poldnevni program brez kosila (4-6 ur).
Skip to content