Uradne ure

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 137, 5291 MIREN
tel.: 05 330 46 70

ponedeljek od 08:00 do 12:00, od 13:00 do 15:00 ure
sreda od 08:00 do 12:00, od 13:00 do 16:30 ure
petek od 08:00 do 12:00 ure

Uradne ure župana potekajo vsako sredo od 13. do 16.30 ure.

Za obisk pri županu se morate najaviti v uradu župana občine na telefonski številki 05 330 46 84 ali na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si

 

REŽIJSKI OBRAT
Miren 5/C, 5291 MIREN

Vodja režijskega obrata: Vladimir Čibej
e-pošta: vladimir.cibej@miren-kostanjevica.si
tel.: 05 330 46 91

Višja svetovalka za strokovno – administrativne zadeve v režijskem obratu: Mojca Šubic
e-pošta: mojca@miren-kostanjevica.si
tel.: 05 330 46 90

Uradne ure režijskega obrata:

ponedeljek od 08:00 do 12:00 ure
sreda od 08:00 do 12:00, od 13:00 do 16:30 ure
petek od 08:00 do 12:00 ure

 

UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA
KRAJEVNI URAD MIREN
Miren 137, 5291 Miren
tel.: 05 338 43 05
ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek od 8. do 11. ure in od 12. do 13. ure

Uradne ure upravne enote Nova Gorica in Matičnih uradov.

Na krajevnem uradu javna uslužbenka odloča v upravnem postopku, izdaja potrdila in opravlja druge naloge, in sicer sprejema vloge za osebno izkaznico in potni list, sprejema vloge za vpis spremembe naslova v potnem listu, sprejema naznanitve pogrešanja osebne izkaznice in potne listine, sprejema vloge za izdajo vozniška dovoljenja, sprejema vloge za izdajo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, posreduje podatke iz uradnih evidenc, sestavlja zapisnike o priznanju očetovstva, sestavlja rodbinske pole, izdaja izpiske in potrdila iz matičnega registra,  posreduje podatke iz matičnega registra, sprejema izjave o spremembi priimka, sprejema izjave o izbiri priimka za pravni promet, sestavlja zapisnik o prijavi zakonske zveze, izdaja potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze, sestavlja smrtovnice, sprejema prijave in odjave stalnega prebivališča ter spremembe naslova stanovanja, izdaja potrdila iz registra stalnega prebivalstva,  sprejema prijave in odjave začasnega prebivališča, potrjuje podpore volivcev, sprejem vloge za izdajo digitalnega potrdila, izdaja zemljiškoknjižnega izpiska in izdaja potrdila iz baze geodetskih podatkov.

 

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ŠEMPETER-VRTOJBA, RENČE-VOGRSKO, MIREN-KOSTANJEVICA in VIPAVA

Ponedeljek: od 9:00 do 11:00 ure
Sreda: od 9:00 do 11:00 ure

 

Skip to content