Denarno – socialna pomoč

Denarna-socialna pomoč

Materialno in socialno ogroženim posameznikom in družinam, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, Občina Miren-Kostanjevica pomaga z denarnimi oblikami pomoči, da se jim zagotovi vsaj minimalno socialno varnost.

Občani s stalnim prebivališčem v Občini Miren-Kostanjevica, ki živijo v težkih socialnih razmerah, lahko uveljavljajo denarno pomoč za kritje stroškov:

  • šolskega kosila,
  • šole v naravi,
  • letovanja,
  • zdravljenja,
  • nakupa šolskih potrebščin,
  • ozimnice,
  • kurjave ipd.

Vlogi za denarno-socialno pomoč je potrebno priložiti:

  • potrdilo delodajalca o bruto osebnih dohodkih v zadnjih treh mesecih oz. odrezek o pokojnini ter
  • druga dokazila, ki so navedena na vlogi za pridobitev denarne socialne pomoči.

vlogo pošljete na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si

 

 

 

 

 

 

Skip to content