Zapora občinske ceste zaradi izvedbe prireditve

Vloga za zaporo občinske ceste zaradi prireditve

Skladno s 113. členom Zakona o cestah je potrebno pridobiti dovoljenje upravljavca za zaporo občinske ceste tudi za športne in druge prireditve na njej.

STROŠKI POSTOPKA 

Po zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), je treba za posamezni akt plačati upravno takso v višini:
44,50 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 40,00 € za dovoljenje, po tar. št. 30).

Vlogo pošljete na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Skip to content