Javne prireditve

Občinski svet je v decembru sprejel Odlok o zmanjševanju  obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev. Odlok je objavljen na tej povezavi. V skladu z odlokom je na javnih prireditvah v Občini Miren-Kostanjevica obvezan uporaba izdelkov, kjer je možna ponovna uporaba ali pa s biorazgradljivi. Uporaba vključuje rabo, prodajo, oddajo v najem, posojanje, brezplačno deljenje in kavcijske oblike naštetih. Prav tako je obvezno jasno označevanje košev, kamor sodijo našteti odpadki, in sicer se ločeno zbirajo odpadni izdelki iz biorazgradljive plastike in biološki odpadki. Oznake košev so primeroma navedene v Prilogi 1 sprejetega odloka.

Organizatorje pozivamo, da v želji, da skupaj naredimo korak dlje v skrbi za okolje, določbe odloka upoštevajo.

 

za ostale informacije
Mojca Šubic
telefon: 05 330 46 90
el. naslov: mojca@miren-kostanjevica.si

Obrazci:
obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi prireditve

soglasje za uporabo nepremičnin

prijava uporabe zvočnih naprav

Vloga za zaporo občinske ceste zaradi prireditve(če se prireditev odvija na lokalni cesti ali javni poti)

vloga za soglasje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom  ( obvezna priloga: Poročilo o emisiji hrupa v okolje)

Vlogo lahko oddate tudi preko spletnega obrazca na portalu e-Uprave ali SPOT (e-Vem) točke za pravne osebe (povezavi spodaj)

Oddaja vlog za podjetja: https://evem.gov.si/info/poslujem/poslujem-z-obcino/

DOVOLJENJE ZA ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM

SOGLASJE ZA UPORABO NEPREMIČNINE OBČINE OB PRIREDITVI

Skip to content