Plakatiranje

Naročilnica za plakatiranje

Postopek:

Plakate je potrebno dostaviti tajništvu Občine Miren – Kostanjevica najmanj en dan pred plakatiranjem do 10 ure, plakatira se ob torkih in petkih. Stroški nameščanja plakatov se poravnajo na podlagi  računa, ki ga izstavi občinska uprava na podlagi izpolnjene naročilnice.

Na voljo je 10 plakatnih mest

Cenik nameščanja plakatov (cene so v evrih brez DDV):

format plakat  cena za plakat/dan
A0 (84×119 cm)  0,70
A1 (60x84cm ),B1 (71×100 cm)  0,50
A2 (42×60 cm), B2 (50×71 cm) in manjši plakati  0,40

 

naročilnico lahko osebno prinesete ob dostavi plakatov ali  pošljete na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si

 

za ostale informacije
Mojca Šubic
telefon: 05 330 46 90
el. naslov: mojca@miren-kostanjevica.si

 

 

Skip to content