zapisniki sej v mandatu 2018 – 2022

zapisnik 7. redne seje
zapisnik 6. redne seje
zapisnik 5. redne seje
zapisnik 4. redne seje
zapisnik 3. redne seje
zapisnik 2. redne seje
zapisnik konstitutivne seje