Občinski nagrajenci 2016

jrp_5039      jrp_5175

ČASTNI OBČAN – ZLATKO MARTIN MARUŠIČ – predlagatelj: KS Opatje selo

Častni občan Občine Miren-Kostanjevica, najvišje priznanje v občini za izjemne dosežke življenjskega dela, skrb za blaginjo in promocijo občine s poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne zasluge na vseh področjih družbenega življenja, ki imajo trajen pomen, je prejel Zlatko Martin Marušič iz Opatjega sela.

Zlatko Martin Marušič je bil župan Občine Miren-Kostanjevica od njene ustanovitve leta 1994 do leta 2014. V svojem delovanju je zapustil neizbrisen pečat v lokalni skupnosti in širše. Njegovo dvajsetletno županovanje je bilo poslanstvo, pospremljeno z velikim posluhom za potrebe občank in občanov.

Postavil je temelje delovanja občine na vseh področjih življenja in skrbno gradil prepoznavnost občine. Vsestransko je bil aktiven na vseh ravneh družbenega življenja, tako v občini kot tudi izven njenih meja, zato ga zagotovo lahko štejemo za enega njenih najvidnejših članov in ambasadorjev.

Ogromno je naredil na področju infrastrukture – pri izgradnji in prenovi cest, protipoplavni zaščite ob reki Vipavi ter ureditvi kanalizacijskega omrežja s skupnim projektom čistilne naprave ob Vrtojbici. Pod njegovim vodstvom je bil v sodelovanju z veteranskimi organizacijami zgrajen mogočen Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju.

S svojim iskrenim človeškim odnosom je igral ključno povezovalno vlogo pri sožitju Krasa in Vipavske doline ter čezmejnega sodelovanja z občinama Sovodnje in Doberdob. Še zdaj aktivno sodeluje z zamejskimi društvi, tudi pri organizaciji Pohoda treh jezer, Srečanja borcev … in je veteran vojne za Slovenijo.

Pred nastopom funkcije poklicnega župana je bil dolgoletni predsednik KS Opatje selo, kjer se je zelo angažiral na področju gradnje vodovoda po Goriškem Krasu. Bil je pobudnik in organizator prvomajskih srečanj v Opatjem selu in si vseskozi prizadeval za ohranitev tradicije srečanj. V času njegovega predsedovanja je bila leta 1986 KS Opatje selo izbrana za najboljšo KS v Sloveniji in dobila jugoslovansko nagrado za uspešnost. Marušič je bil eden izmed pobudnikov srečanj vasi Selo-Sela-Sele, kar je imelo bistven vpliv na promocijo občine in kraja Opatje selo.

Trenutno je aktiven kot predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Severne Primorske. Poleg vseh preteklih dejanj pa Zlatka Martina Marušiča opisuje tudi izredno topel in iskren človeški odnos ter težnja k povezovalnosti.

jrp_5163

MAJDA SIMČIČ, prejemnica priznanja Občine Miren-Kostanjevica – predlagatelj: Društvo upokojencev Kostanjevica na Krasu

Priznanje Občine Miren-Kostanjevica za dolgoletno nesebično in požrtvovalno delo v Krajevni skupnosti Kostanjevica na Krasu in Društvu upokojencev Kostanjevica na Krasu je prejela Majda Simčič iz Kostanjevice na Krasu.

Majda Simčič se že vrsto let nesebično razdaja v skrbi za dobrobit skupnosti in  posameznika. V letih od 1994 do 2008 je bila tajnik Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu, v letu 2004 pa je prevzela tudi tajniške posle na Društvu upokojencev Kostanjevica na Krasu. Vedno je zgledno skrbela za dobrobit krajanov in članov društva, v ospredju pa je bila njena skrb za ostarele in pomoči potrebne, ki jih je tudi redno obiskovala. V letu 2007 je bila med pobudniki za vključitev v projekt Starejši za starejše, kjer kot prostovoljka vodi in koordinira delo na projektu. Svoje delo je vedno opravljala kot poslanstvo in ne kot dolžnost.

jrp_5106

ALOJZ PANGOS, prejemnik priznanja Občine Miren-Kostanjevica – predlagatelj: KS Opatje selo

Priznanje Občine Miren-Kostanjevica za dolgoletno požrtvovalno delo v Krajevni skupnosti Opatje selo in promocijo občine je prejel Alojz Pangos iz Opatjega sela.

Alojz Pangos je bil dolgoletni predsednik KS Opatje selo, obenem pa vsestransko aktiven na raznih področjih družbenega delovanja. Velja za enega izmed pobudnikov srečanj vasi Selo-Sela-Sele in s tem promocije občine ter kraja Opatje selo. Bil je načelnik Narodne zaščite v KS Opatje selo in član civilne zaščite v najbolj kritičnih trenutkih, predvsem v letu 1991. Je veteran vojne za Slovenijo. Aktivno je sodeloval pri organizaciji prvomajskih srečanj v Opatjem selu ter si prizadeval za ohranjanje tradicije in kulturne dediščine. Vseskozi igra aktivno vlogo v KS ter pri povezovanju z zamejskimi društvi (Pohod treh jezer, Srečanje borcev …).

jrp_5123

GOSTILNA ŠTIRNA, prejemnica priznanja Občine Miren-Kostanjevica – predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Priznanje Občine Miren-Kostanjevica za prispevek k ugledu in promociji Občine Miren-Kostanjevica je prejela Gostilna Štirna, gostinstvo Jurij Golob s.p. iz Opatjega sela.

Gostilna Štirna iz Opatjega sela je družinsko podjetje, ki promovira kulinariko in skrbi za uresničevanje želja, pričakovanj ter potreb gostov po kakovostni in zdravi hrani. Poleg neprestanega razvoja in širjenja gostinske ponudbe ter ponudbe prenočišč gostilna tvorno sodeluje z vsemi društvi in drugimi institucijami v lokalnem in širšem okolju. Sodeluje pri organizaciji dogodkov, kot npr. Opajski večeri pod zvezdami v Opatjem selu, ki so nastali na njeno pobudo. Sodeluje z vsemi društvi in krajevno skupnostjo, aktivno pa se udeležuje tudi ostalih dogodkih v občini ter širše. Gostilna skrbi za ohranjanje tradicije in značilne kraške arhitekture ter med svojimi gosti promovira turistično ponudbo v občini. Goste usmerja k obisku znamenitosti kraja in okolice ter tako prispeva k promociji Občine Miren-Kostanjevica. Gostilna ima v kraju tudi nedvomno povezovalno vlogo, saj z nakupi sestavin od lokalnih ponudnikov spodbuja lokalno pridelavo hrane, zato bi lahko rekli, da daje občini in kraju več kot samo gostinsko dejavnost.

jrp_5139

 

Skip to content