Občinski nagrajenci 2022

Milovan Valič – prejemnik plakete Občine Miren-Kostanjevica

 

Milovan Valič je prejemnik plakete Občine Miren -Kostanjevica za sodelovanje v KS Opatje selo in z Občino Miren – Kostanjevica, za prispevek s svojim umetniškim delom v Sloveniji in izven meja države ter kot profesor risanja, slikanja in likovne teorije. S svojim delom je pomembno prispeval k prepoznavnosti občine in povečal njen ugled. Milovan Valič je doma v Opatjem selu in je kot domači umetnik oblikoval grb in zastavo KS Opatje selo, logotip Športnega društva Kras Opatje selo, Društva žensk Žbrinca Opatje selo, Društva upokojencev Miren, Osnovne šole Miren idr. Oblikoval je številne publikacije – med drugim Zgodovino šolstva v Mirnu ob stoletnici šole, zbornik Podružnične šole Bilje ob 150-letnici, predstavitev Občine Miren – Kostanjevica, Opatje selo skozi čas.

 

Kot velik poznavalec umetnosti je z veseljem postavil številne razstave in scenografije. Oblikoval, plakate, razglednice, vabila, značke, priponke, prospekte.  Svojo energijo je usmerjal tudi v začetke likovne gimnazije v Novi Gorici, kjer je kasneje služboval kot profesor. Bil je med ustanovitelji mednarodnega likovnega srečanja v Novi Gorici v okviru Društva likovnih umetnikov severne Primorske, kjer je predsedoval deset let. Mnogi ga poznamo kot slikarja in oblikovalca javnih spomenikov in obeležij. Udeležil se je številnih likovnih kolonij in simpozijev. Pripravil je več kot petintrideset samostojnih razstav doma in v svetu ter sodeloval na mnogih skupinskih razstavah. Njegova zadnja stvaritev je zamisel za obeležje, ki danes krasi krožišče v Opatjem selu.

 

Balinarski klub Orehovlje 87 – Turistično športno društvo – prejemnik plakete Občine Miren-Kostanjevica

 

Balinarski klub Orehovlje 87 je prejemnik plakete Občine Miren – Kostanjevica za organizacijo in ohranjanje športnega ter turističnega udejstvovanja v KS Orehovlje, kjer je odvijajo dogodki ne le na ravni krajevne skupnosti, temveč mnogo širše. Na ta način promovirajo Občino Miren – Kostanjevica tako, da postaja vse bolj prepoznavna na področju športa in turizma.

 

Balinarski klub Orehovlje 87 je bil ustanovljen leta 1987 z namenom, da ohranijo tradicijo balinanja in uradno tekmujejo v območnih ligah. najprej so trenirali na balinišču pri gostilni Makorič, a so prav kmalu začeli z dejavnostmi za lastno balinišče. S prostovoljnim delom ob podpori KS Miren, kasneje tudi KS Orehovlje, sponzorjev in s samoprispevkom so uspeli v Javi postaviti zgledno športno infrastrukturo, ki jim je v ponos. V opuščeni gramoznici so zgradili balinišče, klubsko stavbo, oder, asfaltno igrišče za mali nogomet in igrišče za odbojko na mivki. Za najmlajše so postavili igrala, uredili in asfaltirali pot do teh igrišč in postavili javno razsvetljavo. Ko so vknjižili lastnino na KS Orehovlje, so se je Balinarsko društvo preimenovalo v Turistično športno društvo Orehovlje.

Društvo še vedno nastopa na tekmovanjih v balinanju. Po osamosvojitvi so nekaj let prirejali praznovanje ob dnevu državnosti. Poleg tega so obudili Praznik špargljev, ki poteka zadnja leta v sodelovanju z Zavodom za turizem Miren Kras.

    

Hilarija Logar – prejemnik priznanja Občine Miren-Kostanjevica

 

Hilarija Logar je prejemnica priznanja Občine Miren – Kostanjevica za večletno aktivno delovanje v različnih sestavih, od upokojencev do društev v občini in izven nje. S svojim predanim delom pripomore k ugledu in promociji društev v Občini Miren – Kostanjevica in tudi širše.

 

Hilarija Logar je prostovoljka v okviru projekta Starejši za starejše, kjer se kaže njena srčnost in pozitiven odnos do starejših. V tem smislu tudi vodi telovadbo za člane Društva upokojencev Miren. Vključena je tudi v Društvo žena Miren – Orehovlje, kjer skrbijo za ohranjanje tradicionalnih krajevnih običajev. V tem društvu je tudi koordinatorka pevske sekcije.

Njena ustvarjalna pot se vije tudi izven meja naše občine. V Goriškem društvu za osteoporozo Nova Gorica je blagajničarka društva, prostovoljka, koordinatorica za letovanje, izlete in pohode društva. Sodeluje tudi v folklorni skupini.

Dane naloge opravlja odgovorno, zavzeto in z vso skrbnostjo. Zaveda se, da kot članica društva lahko nesebično prispeva svoj del, da se uresničijo cilji društva, v katerem sodeluje. To svojo srčnost prenaša tudi na druge člane, zato je prava ambasadorka pozitivne energije in delavnosti.

 

Ivan Orel – prejemnik priznanja Občine Miren-Kostanjevica

 

Ivan Orel je prejemnik priznanja Občine Miren – Kostanjevica za dolgoletno skrb in bogatitev krajevnega utripa s športnimi vsebinami, kar pripomore k ugledu občine na širšem območju.

 

Ivan Orel je eden od pobudnikov za organizacijo in izvedbo danes že tradicionalnega  Pohoda po Biljenskih gričih. Športno udejstvovanje je bo vedno tisto, ki ga je pritegnilo. Tako je aktivno sodeloval pri pripravi in urejanju nogometnega igrišča v Biljah. V mlajših letih je sodeloval pri različnih športih, na primer pri nogometu in orodni telovadbi. Kasneje se je takih dogodkov dosledno udeleževal in tako dajal podporo športnikom.

 

V Biljah se je gradilo Dom krajanov in Ivan orel je ponudil svojo roko pri tem zahtevnem delu. Celih dvajset let je bil tudi njen skrbnik, kar je zahtevalo stalno angažiranje in veliko skrb. pripravljen je bil sodelovati v KS Bilje,kjer je sodeloval dvanajst let. Danes je upokojenec in član Društva upokojencev Bilje. Vaščani pravijo, da je pripravljen priskočiti na pomoč pri vsakršnem delu, če ga le povprašajo za pomoč.

Skip to content