8. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ponedeljek 26.11.2007 ob 18:00 uri

VABILO

na 8. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v ponedeljek 26.11.2007 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED: 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje in 3. izredne seje, 3. Imenovanje overiteljev zapisnika, 4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. (skrajšan postopek), 5. Obravnava strategije razvoja turizma občine Miren-Kostanjevica, 6. Obravnava in sprejem predloga statuta občine Miren-Kostanjevica (druga obravnava), 7. Obravnava in sprejem predloga odloka o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana (prva obravnava), 8. Obravnava predloga odloka o spremembi odloka o komunalnem prispevku v občini Miren-Kostanjevica, 9. Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Miren-Kostanjevica, 10. Obravnava in sprejem predlogov sklepov o prodaji nepremičnin, 11. Pobude in vprašanja svetnikov. Priloge: Zapisnik 7. redne seje (pdf) in 3 izredne seje (pdf), Predlog statuta občine Miren-Kostanjevica z dvema amandmajema in obrazložitvijo, (pdf)
Predlog predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o (pdf) z obrazložitvijo (pdf), sporazumom z dne 30.11.2001 in sklepom nadzornega sklepa izdne 28.2.2003,Predlog Odloka o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevic in Sežana (pdf) z obrazložitvijo (pdf) Predlog strategije razvoja turizma občine Miren-Kostanjevica, Sklep o potrditvi strategije razvoja turizma občine Miren-Kostanjevica, Predlog odloka o spremembi odloka o komunalnem prispevku v občini Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo, (pdf)
Predlog sklepa o vrednosti točke za odmero NUSZ na območju občine Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo, (pdf)
Predlog sklepa o prodaji dela parcele št. 3138/3 k. o. Kostanjevica na Krasu z obrazložitvijo, Predlog sklepa o prodaji delov parcel št. 1/229 k.o. Opatje selo in 428/1 k. o. Miren z obrazložitvijo Predlog sklepa o prodaji parcel 384/1, 384/8 in 384/14 vse k. o. Bilje z obrazložitvijo, Predlog sklepa o prodaji delov parcel št. 656/6 in 412/1 k. o. Miren.

Skip to content