6. izredna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek 25. oktobra 2018 ob 17. uri – SEJA JE PREKLICANA, O NASLEDNJEM TERMINU BOMO PRAVOČASNO OBVESTILI

VABILO

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Miren -Kostanjevica, ki bo

 

v četrtek 25. oktobra 2018 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren – Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
    predlog sklepa
    predlog odloka
  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 (Rebalans št. 1):
Skip to content