Nadzorni odbor

V mandatnem obdobju 2014 – 2018 so člani Nadzornega odbora

Peter BUDIN – predsednik

Vesna MRŽEK

Magda ZORN

Valter NEMEC

Silvestra PANTELIĆ

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Miren -Kostanjevica (Uradni list RS, št. 225 z dne 28. april 2017)