Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se uveljavlja na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka (Ur. l. RS, št. 43/2008 ,   100/2011 in   12/2015). Upravičenci lahko za denarno pomoč ob rojstvu otroka zaprosijo z Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Višina denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 500 EUR.

Do enkratne pomoči je upravičen novorojenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je državljan Republike Slovenije,
  • ima skupaj z enim od staršev oz. skrbnikom stalno prebivališče v Občini Miren-Kostanjevica.

Vlogo upravičenci dobite in izpolnjeno oddate na Občini Miren-Kostanjevica. Vlogo lahko pošljete tudi na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si. Potrebno je priložiti:

  • fotokopijo izpiska iz matičnega registra o rojstvu otroka,
  • fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču novorojenca ter vlagatelja (lahko pridobi organ sam),
  •  izjava staršev (v primeru, ko ima eden izmed njiju stalno prebivališče v drugi občini)

 

Vlogo lahko oddate tudi preko spletnega obrazca e-Uprave (povezava spodaj):

Skip to content