30. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek 3.4.2014 ob 18.uri

VABILO

na 30. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v četrtek 3.4.2014 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

Zapisnik 29. redne seje (pdf), nadaljevanje zapisnika 29. redne seje (pdf)

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana (pdf), obvestilo župana (pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 29. redne seje (pdf)

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

Pregled realizacije sprejetih sklepov 29. redne seje (pdf)

 1. Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja

Predlog sklepa (pdf

 1. Prenehanje članstva in imenovanje novega člana v Svet zavoda Osnovna šola Miren

Predlog sklepa (pdf), poročilo komisije za mandatna vprašanje volitve in imenovanja (pdf)poročilo se nanaša na točko 4., 5. in 6.

 1. Soglasja k imenovanju direktorjev
 2. Zdravstveni dom Nova Gorica predlog sklepa z obrazložitvijo (pdf)
 3. Lekarna Nova Gorica predlog sklepa z obrazložitvijo (pdf)
 4. Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) občine Miren-Kostanjevica

(pdf) predlog sklepa z obrazložitvijo, (pdf) SEAP.

 1. Letni program športa za leto 2014

Predlog letnega programa športa (pdf)

Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo (pdf)

 1. Določitev prioritetnega vrstnega reda pri izvajanju občinskih investicij v občini
 • Proračun Občine Miren-Kostanjevica za 2014 sprejet (povezava), NRP (pdf)
 • Lista prioritetnih projektov iz izvedbenega načrta RRP za obdobje 2013-2015 (pdf) popravek iz 2.4.2014 (pdf), sprejeti sklepi RSR_2.4.2014 (pdf)

 

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun (pdf) – se nanaša na točko 9., 10. in 11.

 1. Seznanitev z naslednjo fazo izgradnje KUC Miren II faza
 • KUC 2 faza ovrednotenje (pdf)
 1. Seznanitev z izvajanjem projekta Vrtec Opatje selo in Vrtec Bilje

Poročilo o stanju javnega razpisa Vrtec Opatje selo in poročilo o stanju projektiranja OŠ in Vrtca Bilje (pdf)

 1. Pobude in vprašanja

 

V skladu z zakonodajo objavljamo še Poslovno poročilo občine Miren-Kostanjevica za leto 2013, ki bo obravnavano na občinskem svetu po prejemu poročila Nadzornega odbora.

Skip to content